Ambasador Izraela: Ukraina to najbardziej proizraelski kraj w Europie

Ukraina jest najbardziej pro izraelskim krajem w Europie powiedział ambasador Izraela na Ukrainie Michael Brodsky w niedzielnym wywiadzie dla Ynet.

Ambasador podkreślił szerokie wsparcie, jakie Izrael otrzymał na Ukrainie od początku ataku Hamasu. Zauważył, że otrzymał wyrazy wsparcia zarówno od urzędników państwowych, jak i zwykłych obywateli.

Ambasador Michael Brodski mówi, że Ukraińcy teraz rozumieją, dlaczego Izrael nie mógł zapewnić im baterii Żelaznej Kopuły, szacuje, że ukraiński parlament wkrótce uzna Hamas za organizację terrorystyczną

„Współpracujemy z różnymi członkami Rady Najwyższej i ukraińskiego parlamentu, próbując przeforsować deklarację uznającą Hamas za organizację terrorystyczną” – powiedział Brodski.

Uważa on, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że Ukraina wkrótce oficjalnie uzna Hamas i być może Hezbollah za organizacje terrorystyczne. Ambasador jest przekonany, że większość deputowanych ukraińskiego parlamentu poprze taką decyzję.

„Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia oraz fakt, że wśród ofiar było ponad 20 obywateli Ukrainy, a dwóch obywateli Ukrainy było przetrzymywanych jako zakładników, istnieje duże prawdopodobieństwo, że Ukraina zdecyduje się oficjalnie nazwać Hamas i potencjalnie Hezbollah organizacjami terrorystycznymi. Wierzę, że tak większość w ukraińskim parlamencie opowiada się za tą decyzją. Mam nadzieję, że dzięki naszym wspólnym wysiłkom uda nam się przyspieszyć ten proces i wkrótce osiągnąć pożądany rezultat.

Brodski podkreślił, że Ukraina jest jednym z niewielu krajów w Europie, w którym nie doszło do dużych demonstracji poparcia dla Palestyńczyków i Hamasu. Doszło tylko do jednego incydentu o charakterze antysemickim, kiedy nieznana osoba oblała czerwoną farbą ścianę synagogi w Mikołajowie, ale funkcjonariusze prowadzą dochodzenie w tej sprawie – mówi ambasador.

Jednocześnie, pomimo zakazu zgromadzeń w czasie stanu wojennego, w Kijowie odbyła się akcja na rzecz Izraelczyków, w której wzięło udział ponad 100 osób. Flagę Izraela wyemitowano także na ekranach cyfrowych w Kijowie i Charkowie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *