Bank Narodowy Ukrainy ponownie obniżył stopy procentowe

Narodowy Bank Ukrainy podjął decyzję o obniżeniu stopy dyskontowej z 22% do 20%.

Informację tę przekazał przewodniczący NBU Andrij Pisznij.

„Zarząd Narodowego Banku Polskiego podjął decyzję o obniżeniu stopy dyskontowej do 20% rocznie” – powiedział Pysznyj.

Zdaniem prezesa NBU taki krok będzie sprzyjał ożywieniu gospodarki, a jednocześnie nie stworzy zagrożeń dla stabilności makrofinansowej. W przyszłości oczekiwana jest kontynuacja cyklu redukcji stóp dyskontowych, którego realizacja będzie zgodna z koniecznością utrzymania atrakcyjności aktywów hrywny, jako warunku stabilności rynku walutowego i stałego spadku inflacji.

„Jednocześnie, biorąc pod uwagę znaczną niepewność i wysokie ryzyko związane z wojną, NBU będzie działać ostrożnie, aby w dalszym ciągu zapewniać stabilność makrofinansową. W przypadku pogorszenia oczekiwań zauważalny spadek atrakcyjności instrumentów hrywny oraz zwiększone ryzyko dla stabilności kursu walutowego, NBU odpowiednio dostosuje swoją decyzję i prognozę stopy procentowej” – wyjaśnił Andrij Pisznij.

Historia stopy procentowej na Ukrainie

Przed wybuchem wojny stopa procentowa na Ukrainie wynosiła 10%. W czerwcu 2022 roku, kilka miesięcy po wybuchy wojny została dość drastycznie podniesiona do 25%. Po roku czasu została ona obniżona o 3% w lipcu tego roku, i aktualna obniżka wpisuje się w cykl redukcji stopy.

Styczeń 2022 – 10%
Czerwiec 2022 – 25%
Lipiec 2023 – 22%
Wrzesień 2023- 20%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *