Cudzoziemcy będą sprawdzani przy wydawaniu dokumentów pobytowych

Gabinet Ministrów wprowadził weryfikację cudzoziemców według miejsca zamieszkania przy wydawaniu zezwoleń na pobyt stały lub czasowy na Ukrainie.

Informację o tym przekazał na Telegramie stały przedstawiciel rządu w Radzie Najwyższej Taras Melnychuk.

Chodzi o zmiany w uchwałach Rady Ministrów w związku z przyjęciem ustawy „O zmianie niektórych aktów prawnych Ukrainy w sprawie poprawy ustawodawstwa w dziedzinie migracji”. W szczególności o nowej wersji Procedury przedłużania okresu pobytu i pobytu czasowego lub skracania okresu czasowego pobytu cudzoziemców i bezpaństwowców na terytorium Ukrainy.

„Przy wydawaniu zezwolenia na pobyt stały lub czasowy na Ukrainie wprowadzono weryfikację osób ubiegających się o wizę ze względu na miejsce zamieszkania, z uwzględnieniem możliwości przynależności osób ubiegających się do kilku obywatelstw jednocześnie, w celu wzmocnienia kontroli nad obywatelami Ukrainy Federacji Rosyjskiej, którzy starają się mieć kilka obywatelstw” – wyjaśnił Melnychuk.

Według niego rząd uregulował także dokumentowanie statusu bezpaństwowca w przypadku osób, które od dłuższego czasu zamieszkują na terytorium Ukrainy na podstawie zezwolenia na pobyt stały, ale nie posiadają dokumentów potwierdzających taki status .

„Cudzoziemcy i bezpaństwowcy mogą składać dokumenty w celu wymiany zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Ukrainy nie później niż w ostatnim dniu jego ważności (dziś – nie później niż w ciągu 15 dni roboczych)” – dodał Melnychuk.

Kto ma prawo do uzyskania zezwolenia na imigrację?

Wcześniej rząd rozszerzył krąg cudzoziemców i bezpaństwowców, którzy mają prawo do uzyskania zezwolenia na imigrację na Ukrainę. Prawo do otrzymania zezwolenia na imigrację mają osoby, które służyły w Państwowej Specjalnej Służbie Transportowej Ukrainy i Gwardii Narodowej Ukrainy przez co najmniej trzy lata. A także ci, którzy służyli w Siłach Zbrojnych Ukrainy, Państwowej Specjalnej Służbie Transportowej Ukrainy i Gwardii Narodowej Ukrainy (bez względu na staż służby wojskowej), którzy zostali uznani przez wojskowe komisje lekarskie za niezdolnych do służby wojskowej ze względu na zdrowia na skutek chorób, urazów (kontuzji, stłuczeń), okaleczeń), odniesionych w trakcie pełnienia obowiązków służby wojskowej.

W lipcu prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał zatwierdzoną przez parlament nowelizację ustawy „O imigracji”, dotyczącą poprawy warunków i trybu imigracji cudzoziemców i bezpaństwowców na Ukrainę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *