Dania pomoże Ukrainie w rozwoju bioenergii

Minister Energii Ukrainy Herman Galuszczenko i Minister Energii Danii Lars Aagard podpisali Memorandum o współpracy w dziedzinie bioenergii. 

Strona duńska wniosła wkład finansowy w wysokości 5,8 mln dolarów. Jak zauważyli ministrowie, Ukrainę i Danię łączy dziesięcioletnie partnerstwo energetyczne. Zdaniem Ministra Energii Ukrainy Hermana Galuszczenko, urzędnicy omówili w szczególności pilne potrzeby energetyki Ukrainy, aby przetrwać do kolejnego sezonu grzewczego.

Jak powiedział Minister Energii Danii Lars Aagaard, dziesięcioletnia współpraca Danii i Ukrainy w dziedzinie energetyki rozpoczęła się od energetyki wiatrowej, źródeł odnawialnych, scentralizowanego zaopatrzenia w ciepło, efektywności energetycznej. A teraz dodano kolejny składnik – jest to biogaz.

„Dzisiaj wnieśliśmy wkład finansowy w wysokości 5,8 mln dolarów. Zakładamy, że Ukraina ma dość szerokie pole do decydowania o tym, jak wydać te pieniądze. Rozumiemy, że ważnym zadaniem dla ukraińskiej energetyki jest przede wszystkim przetrwanie kolejnej sezonie grzewczym. A te pieniądze mogą w pewnym stopniu mieć wpływ” – stwierdził Aagard.

Dodał, że Dania rozumie, że Ukraina również potrzebuje wsparcia w krótkim okresie. Dania będzie zaangażowana na wszelkie możliwe sposoby, aby wesprzeć Ukrainę zarówno w perspektywie długoterminowej, jak i krótkoterminowej.

Strony uruchamiają także program wymiany doświadczeń, dzięki któremu ukraińscy specjaliści przyjeżdżają do Danii i tam zdobywają wiedzę zawodową. Według duńskiego ministra jest to także inwestycja długoterminowa i Dania jest gotowa wspierać Ukrainę na tej drodze.

„Mamy projekty biogazowe w obwodzie lwowskim. Jest jeszcze za wcześnie, aby o tym mówić, bo jest on jeszcze w budowie. Ale teraz ambasada pracuje nad skupieniem duńskich firm, które byłyby zainteresowane inwestycjami w ukraińską gospodarkę, zwłaszcza w ukraińskiej gospodarce w biogazie” – powiedział minister.

Aagard zauważył, że rozważane są realne projekty. To praca na przyszłość i Dania widzi w niej ogromne perspektywy – dodał urzędnik.

Jak dodał Galuszczenko, znaczenie tych projektów biogazowych polega na tym, że rozpoczyna się je teraz, aby szybciej je wdrożyć. Bo potrzebują czasu, a takie projekty nie są szybko realizowane.

„Ale trzeba to zrobić teraz, bo po następnej zimie czeka nas kolejna zima, i kolejna, i kolejna. W tej chwili mówimy dokładnie o tych środkach, o których mówił minister, które zostaną przekazane i na pewno je przekażemy. wydać je już teraz, aby przygotować się na następną zimę” – powiedział szef Ministerstwa Energii.

Jak napisał AgroPolit.com, Ukraina może zaspokoić 20% zapotrzebowania energetycznego UE. Ukraina jest także zainteresowana eksportem biometanu do Europy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *