Emerytury na Ukrainie w 2024 roku

Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej w kraju, emerytury Ukraińców rosną poprzez waloryzacje. W pierwszym kwartale 2024 r. wysokość przeciętnej emerytury wzrosła o 9,6%. Teraz wynosi ona 5743,27 hrywien(591 złotych).

Tempo wzrostu wyniosło 505,02 hrywien (52 złote). Od początku 2024 r. inflacja osiągnęła jednak poziom 1,2%. Wskaźnik tegorocznej waloryzacji wyniósł 7,96%.

Liczba emerytów spadła o 361 832 osób. Obecnie świadczenia emerytalne i rentowe pobiera 10 154 705 obywateli. Wśród nich jest:

 • 9,5 mln emerytów cywilnych;
 • 596 000 osób należących do organów ścigania;
 • 97 800 osób, które w wyniku awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu stały się niepełnosprawne lub poważnie chore.

Minimalna stopa waloryzacji wynosi 100 hrywien, maksymalna to 1500 hrywien. Są jednak tacy, którzy nie są objęci waloryzacją i są to:

 • osoby, które w ciągu ostatnich 3 lat przeszły na emeryturę;
 • ci, którzy otrzymują najwyższe emerytury (prokuratorzy, sędziowie);
 • obywatele, którym przydzielono płatności niższe niż minimalne.

Jeśli dana osoba otrzymuje mniej niż minimum to automatycznie otrzymuje specjalny zasiłek. W związku z tym emerytura osiąga kwotę gwarantowaną. Podczas indeksacji dopłata ta zostaje anulowana. Zamiast tego emerytura rośnie do określonej kwoty dzięki waloryzacji.

Średnia emerytura na Ukrainie

Średnia wysokość emerytury na dzień 1 kwietnia 2024 r. wynosiła 5743,27 hrywien (591 złotych). Przeciętna emerytura wzrosła przez ostatni kwartał o 9,6% czyli 505,02 hrywien (52 złote).

Według PFU ponad połowa Ukraińców otrzymuje emerytury do 5 tys. hrywien.

Wysokość emerytur w społeczeństwie rozkłada się w następujący sposób:

 • do 3000 hrywien (do 310 złotych)26,8%, 2 725 285 osób, średnia emerytura – 2 761,58 hrywien (284 złote)
 • od 3001 do 4000 hrywien (od 311 złotych do 412 złotych)17,3%, 1 754 068 osób, średnia emerytura – 3 548,08 hrywien,
 • od 4001 do 5000 hrywien(od 412 złotych do 515 złotych) – 18,6%, 1 889 222 osób, średnia emerytura – 4 415,87 hrywien,
 • od 5 001 do 10 000 hrywien (od 516 złotych do 1030 złotych) – 25,2%, 2 561 420 osób, średnia emerytura – 6 843,67 hrywien,
 • ponad 10 000 hrywien (1030 złotych) – 12,1%, 1 224,71 osób, średnia emerytura – 15 268,49 hrywien (1575 złotych).

źródło: Fundusz Emerytalny Ukrainy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *