Godzina policyjna w Kijowie. Zasady poruszania się i wydawania przepustek

Kijowska Obwodowa Administracja Wojskowa poinformowała o zasadach używania specjalnych przepustek pozwalających na przejazd przez Kijów w godzinach nocnych, w trakcie obowiązywania godziny policyjnej.

W swoim oświadczeniu Serhij Popko, szef KMVA poinformował o sytuacji związanej z przepustkami i godziną policyjną, przypominając iż Kijów nadal żyje w stanie wojennym. Natomiast wprowadzone środki – takie jak godzina policyjna czy zakaz wjazdu przez Most Południowy – pozostają ważnymi ograniczeniami dla bezpieczeństwa stolicy. Godzina policyjna w Kijowie od 26 marca 2023 roku obowiązuje codziennie od 00:00 do 05:00.

Od 25 września miasto wprowadziło zaktualizowane specjalne przepustki dla samochodów osobowych, które wymagane są do poruszania się po mieście w godzinach policyjnych.

Zasady wydawania i korzystania z przepustek w Kijowie

  1. karta policyjna nie uprawnia do przejazdu Mostem Południowym. Ani w dzień, ani w nocy. Prawo przejazdu mają wyłącznie żołnierze i inni przedstawiciele sił obronnych; transport zapewniający żywotną działalność miasta; pojazdy ciężkie;
  2. przepustki wydawane są wyraźnie dla konkretnego samochodu i konkretnego kierowcy/kierowców. W dokumencie tym wskazana jest marka, kolor, numer samochodu, dane kierowcy uprawnionego do kierowania, kto jest właścicielem tego samochodu i kto wydał przepustkę. Każda przepustka ma ochronę i swój własny, unikalny numer;
  3. prawo wydawania przepustek na godzinę policyjną w Kijowie i regionie mają: Miejska Administracja Wojskowa Kijowa, Kijowska Obwodowa Administracja Wojskowa, KMDA, wojskowa służba porządkowa. Dlatego przy każdym indywidualnym naruszeniu należy jasno ustalić – czy przepustka była, czy była zgodna z prawem, a jeśli „tak”, to kto ją wydał i na jakiej podstawie. Wszystkie dane w paszporcie są wyraźnie wskazane.

Kontrolę przestrzegania zasad korzystania z tych przepustek sprawuje Policja na drogach lub na punktach kontrolnych. Nielegalne przepustki lub te użyte niezgodnie z prawem zostaną wycofane. Tylko w ciągu ostatnich kilku miesięcy zabezpieczono ponad 1500 takich dokumentów.

Wjazd ciężarówek do Kijowa również jest ograniczony

Od 20 września 2023 roku w Kijowie obowiązuje też ograniczenie wjazdu pojazdów wielkogabarytowych w godzinach szczytu — rano od 7:00. do 10:00 i wieczorem od 17:00. do 20:00

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *