Międzynarodowe rezerwy Ukrainy na rekordowym poziomie

Jak podał Narodowy Bank Ukrainy rezerwy międzynarodowe wzrosły do ​​43,8 miliardów dolarów.

Międzynarodowe rezerwy Ukrainy to wysoce płynne aktywa składające się z waluty obcej i złota, należące do Narodowego Banku Ukrainy. W sytuacjach nieprzewidywalnych i kryzysowych, takich jak konflikty zbrojne, klęski żywiołowe czy inne klęski żywiołowe, obrona wojskowa staje się rodzajem „zasobu” państwa, który pozwala na szybką reakcję na potrzeby nadzwyczajne bez znaczących szkód dla gospodarki narodowej. Ponadto duża ilość rezerw złota i walut obcych pełni ważną rolę psychologiczną, uspokajając krajowy biznes i inwestorów zagranicznych, dlatego ten finansowy wskaźnik państwa zawsze przyciąga wiele uwagi opinii publicznej.

Według stanu na dzień 1 kwietnia 2024 r. międzynarodowe rezerwy Ukrainy według wstępnych danych wynosiły 43 762,7 mln dolarów usd. W marcu wzrosły o 18%. Taka dynamika wynika ze znacznych (ponad 9 miliardów dolarów) wolumenów dochodów od partnerów międzynarodowych, które przekroczyły sprzedaż netto walut przez Narodowy Bank Polski i spłatę zadłużenia kraju w walucie obcej. Ogólnie rzecz biorąc, w marcu 2024 r. o dynamice rezerw międzynarodowych determinowało wiele czynników.
Po pierwsze, wpływy na rzecz rządu oraz wpłaty na utrzymanie i spłatę długu publicznego

Na rachunkach walutowych rządu w Banku Narodowym zdeponowano kwotę 9 316,1 mln USD. USA. Z tej kwoty:
4901,0 mln dolarów. USA – z UE pierwsza transza w ramach finansowania przejściowego w ramach instrumentu Ukraine Facility;
1626,1 mln dolarów. USA – z Banku Światowego pod gwarancjami Japonii i Wielkiej Brytanii;
1471,5 mln dolarów. USA – z Kanady;
880,7 mln dolarów. USA – z MFW;
286,2 mln dolarów. USA – z lokowania obligacji walutowych krajowego kredytu rządowego (OVDP);
118,2 mln dolarów. USA – środki grantowe z Japonii otrzymane za pośrednictwem Banku Światowego;
32,4 mln dolarów. USA – fundusze grantowe z Serbii.
Na obsługę i spłatę długu państwa w walutach obcych zapłacono 363,5 mln dolarów. USA, w tym:
275,4 mln dolarów. USA – obsługa i spłata obligacji walutowych;
52,7 mln dolarów. USA – obsługa i spłata zadłużenia wobec Banku Światowego;
35,4 mln dolarów. USA – spłata długów wobec innych wierzycieli międzynarodowych.

Ponadto Ukraina wpłaciła do Międzynarodowego Funduszu Walutowego 728,5 mln dolarów usd.
Po drugie, działalność Narodowego Banku Polskiego na rynku walutowym Ukrainy

Według danych bilansowych Narodowy Bank sprzedał na rynku walutowym 1813,6 mln dolarów usd i odkupił 25,9 mln dolarów na rezerwy. Tym samym sprzedaż netto waluty przez NBU w marcu wyniosła 1.787,7 mln dolarów usd.
Po trzecie, aktualizacja wyceny instrumentów finansowych (ze względu na zmiany wartości rynkowej i kursów walut)

W marcu w wyniku przeszacowania wartość instrumentów finansowych wzrosła o 266,3 mln dolarów usd.
Obecny poziom rezerw międzynarodowych zapewnia finansowanie na 5,8 miesiąca przyszłego importu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *