Na Ukrainie planują zmniejszyć liczbę uniwersytetów

Na Ukrainie planowana jest redukcja liczby Uniwersytetów. W tym temacie wypowiedzieli się zarówno minister jak i wiceminister Edukacji i Nauki. W 2008 roku na Ukrainie było 640 tysięcy studentów, w 2023 już tylko około 360 tysięcy.

Oksen Lisovyi, Minister Edukacji i Nauki Ukrainy, w felietonie w „Ukraińskiej Prawdzie” zaproponował zmniejszenie liczby uniwersytetów na Ukrainie.

Argumentował, że obecna liczba uniwersytetów jest po prostu za duża w stosunku do liczby absolwentów, zauważając, że państwo czasami kończy się „finansowaniem murów” wielu instytucji, zamiast stawiać na pierwszym miejscu jakość edukacji.

Lisowyj zwrócił uwagę, że w ostatnich dziesięcioleciach liczba absolwentów na Ukrainie stopniowo maleje, przez co system edukacyjny kraju, który w przeszłości był odpowiedni, stał się przestarzały w stosunku do dzisiejszych potrzeb. Jednym z rozwiązań jest połączenie wielu szkół w jeden uniwersytet.

„Czasami dosłownie finansujemy mury instytucji, zamiast ulepszać obecną edukację, zachowujemy dziedzictwo instytucjonalne. Zamiast dzielić ograniczone fundusze pomiędzy wiele uniwersytetów borykających się z trudnościami, skuteczniejsze byłoby skonsolidowanie zasobów w mniejszą liczbę silniejszych instytucji. Lepszą strategią byłoby skupienie inwestycji na tworzeniu centrów doskonałości”. – napisał Lisovyi.

Dodał jednak, że uczelnie łączące się z innymi instytucjami zachowają specjalizacje branżowe, pewien stopień autonomii i zatrzymają wysoko wykwalifikowaną kadrę.

„Wyspecjalizowane szkoły naukowe staną się niezależnymi instytutami lub wydziałami. Wysoko wykwalifikowany personel zostanie zatrzymany, ponieważ jego wartość jest doceniana. Część ekspertów będzie kontynuować pracę w instytutach branżowych, część może dołączyć do wydziałów uczelni, z którą integruje się ich instytucja.” – dodał Lisovyi

Lisovyi zwrócił także uwagę, że projekt Banku Światowego „Poprawa szkolnictwa wyższego na Ukrainie pod kątem wyników” obejmuje środki na modernizację infrastruktury fizycznej i wyposażenia konsolidowanych uczelni.

„Mówimy o środkach w wysokości do 1,5 mln dolarów na instytucję, z których część zostanie przeznaczona specjalnie na rozwój przyłączających się placówek” – powiedział minister.

Na temat zmniejszenia liczby uniwersytetów  z Julią Grishiną, posłanką partii „Sługa Narodu” rozmawiała także dziennikarka Novosti.LIVE Halina Ostapovetsna.

Z kolei wiceminister edukacji i nauki Mychajło Winnicki w wywiadzie dla The Ukrainians, że ze względu na spadek liczby absolwentów szkół wyższych na Ukrainie należy trzykrotnie zmniejszyć liczbę uczelni. W 2008 roku było ich 640 tysięcy, a w roku ubiegłym – około 360 tysięcy.

Powstał już projekt ustawy o przesłankach modernizacji sieci uczelni. Tak naprawdę jest to projekt ustawy nie tylko o zmniejszeniu liczby uniwersytetów, ale także o poprawie ich jakości” – powiedział Winnicki.

Według prognoz demograficznych, nie biorąc pod uwagę wskaźników migracji związanych z wojną, można zaobserwować spadek liczby osób, które 17 lat temu urodziły się na terytorium Ukrainy. Oczekuje się, że do 2033 roku absolwentów będzie ok. 300 tys., a liczba ta będzie uzależniona od zwrotu terytoriów niekontrolowanych obecnie przez Ukrainę.

Na Ukrainie, nie licząc filii, działa 100 uczelni niepublicznych, 40 miejskich i około 170 uczelni państwowych. W wyniku reformy powinno pozostać ich około 100.

Zdjęcie główne:Budynek Uniwersytetu Tarasa Szewczenki, znany dziś jako „czerwony budynek”.Kijów, Ukraina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *