Pomoc dla uchodźców z Ukrainy i potrzebujących w Ukrainie nadal zwolniona z cła i VAT

W dniu 4 marca 2024 r. Komisja Europejska (KE) podjęła kolejną decyzję o zwolnieniu z cła i podatku VAT dla towarów przeznaczonych do dystrybucji lub nieodpłatnego udostępnienia na rzecz osób uciekających przed agresją wojskową Rosji na Ukrainę i przybywających do Unii Europejskiej (UE), oraz dla osób dotkniętych wojną na Ukrainie.

Komisja Europejska (KE) przekazała decyzję do 5 państw członkowskich UE, w tym do Polski, które zgłosiły takie zapotrzebowanie. Zwolnienia zgodnie z nową decyzją KE dotyczą importu towarów z państw trzecich (spoza UE), dokonanego od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

Zgodnie z nową decyzją KE, podobnie jak od 24 lutego 2022 roku, kontynuowane jest zwolnienie z należności celnych oraz VAT dla towarów przeznaczonych do dystrybucji lub bezpłatnego udostępniania uchodźcom z Ukrainy oraz osobom potrzebującym w samej Ukrainie.

Organizacje rządowe, instytucje publiczne oraz kwalifikowane organizacje non-profit, które importują towary w ramach pomocy humanitarnej z państw spoza UE i przekazują je osobom potrzebującym na Ukrainie lub oficjalnie zatwierdzonym ukraińskim organizacjom państwowym lub agendom humanitarnym, nadal będą zwolnione z opłat celnych oraz podatku VAT.

DECYZJA KOMISJI (UE) 2024/775 z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia przywozu z należności celnych przywozowych i z VAT w odniesieniu do towarów, które mają być dystrybuowane lub nieodpłatnie udostępniane na rzecz osób ucieka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *