Pracowników brakuje a pensje spadają. Co się dzieje na rynku pracy?

Na Ukrainie brakuje rąk do pracy w wielu branżach gospodarki. Doszło do sytuacji w której więźniowie a także kobiety zatrudniane są w kopalniach. Mimo to średnie wynagrodzenie w trzecim kwartale gwałtownie spadło – o prawie 1500 hrywien.

Odpowiednie dane zostały przedstawione na stronie Państwowego Funduszu Emerytalnego (PFU).
Tym samym średnie stawki wynagrodzeń na Ukrainie za dziewięć miesięcy 2023 roku zmieniły się następująco:

styczeń – 12 644,98 UAH (1382 PLN)
luty – 12.794,11 UAH;
marzec – 13 423,28 UAH;
kwiecień – 13 626,02 UAH;
maj – 14-109,64 UAH;
czerwiec – 16 012,38 UAH; (1750)
lipiec – 13 996,68 UAH;
sierpień – 13.778,13 UAH;
Wrzesień – 14.518,38 UAH (1587 PLN)

Maksymalną stawkę wynagrodzeń odnotowano w pierwszym miesiącu lata, a już w pierwszym miesiącu jesieni obniżono je o 1494 hrywien.

Wiadomo również, że średnie wynagrodzenie rok do roku wzrosło o 8,4%. We wrześniu 2022 r. wyniosło ono 13 387 UAH – o 1 131,38 UAH mniej niż obecnie.

We wrześniu 2023 r. oficjalna stopa inflacji wyniosła 7,1%. Utrzymała się tendencja do niewielkiego wzrostu wynagrodzeń realnych, które wzrosły o nieco ponad 1%.

Według Państwowej Służby Statystycznej najlepiej jest w IT

Warto dodać, że dane PFU różnią się od informacji Państwowego Urzędu Statystycznego, który publikuje przeciętne wynagrodzenie pracowników etatowych. Według Urzędu Statystycznego w II kwartale 2023 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 17 176 hrywien. To o 25,2% więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku.

Maksymalne przeciętne wynagrodzenie w II kwartale obserwuje się w dziedzinie informacji i telekomunikacji – 36 484 UAH. Znacząco (o 83,1%) wzrosły dochody pracowników transportu wodnego – do 21.513 UAH.

Wynagrodzenia pracowników handlu wzrosły o 69,9% do 20 663 UAH, a transportu lotniczego o 69,1% do 29 661 UAH.

Zdrowie oraz kultura i oświata na szarym końcu

Minimalnie wzrosły wynagrodzenia w służbie zdrowia. Wynagrodzenia wzrosły zaledwie o 9,2% do 14 566 UAH, a w oświacie o 9,4% do 13 027 UAH. W obszarze kreatywności, sztuki i rozrywki wynagrodzenia wzrosły o 12,1% do 11 108 UAH.

Najniższą dynamikę podwyżek mają jednak pracownicy muzeów i bibliotek oraz innych instytucji kultury.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *