Program Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027 oficjalnie otwarty!

31 maja br. w Przemyślu przedstawiciele instytucji realizujących Program – władz krajowych i regionalnych z Polski i Ukrainy, Komisji Europejskiej, projektów polsko-ukraińskich uroczyście otworzyli Program Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027 oraz I nabór projektów w tym Programie. Wydarzeniu towarzyszyły także uroczystości związane z obchodami 20-lecia polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej w Programie.

Program Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 działa w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” (Interreg) oraz Instrumentu Sąsiedztwa, Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (NDICI). Dokument Programowy został przyjęty przez Komisję Europejską 30 listopada 2022 r.

Ogólnym celem Programu jest wsparcie transgranicznych procesów rozwojowych na pograniczu Polski i Ukrainy. Podobnie jak jego poprzednicy, Program PL-UA skierowany jest do polskich i ukraińskich regionów przygranicznych oraz wszystkich instytucji non-profit wywodzących się z tych regionów. Unia Europejska przeznaczyła na Program 187,4 mln euro (170,3 mln euro na projekty). Budżet dostępny dla I naboru to 81,11 mln EUR. Wnioski można składać do 31 lipca 2023 r.

Szczegóły dotyczące naboru wniosków w obszarze: środowisko i zdrowie dostępne są na stronie Programu:
Zakres programu. źródło grafiki: pl-ua.eu

Obszar programu

Program skierowany jest do polskich i ukraińskich regionów przygranicznych i obejmuje jednostki (podregiony) NUTS 3 po stronie polskiej oraz obwody na Ukrainie:
  • Polska – województwa: podlaskie, mazowieckie (tylko podregiony ostrołęcki i siedlecki), lubelskie i podkarpackie;
  • Ukraina – obwody: wołyński, lwowski, zakarpacki, rówieński, tarnopolski i iwanofrankiwski.

Obejmuje obszar 177 128 km2 , z czego 57% znajduje się na Ukrainie, a 43% w Polsce.

Mapa pokazująca obszar programu. źródło: pl-ua.eu

 

Wcześniejsza współpraca transgraniczna pomiędzy Polską i Ukrainą

Polska i Ukraina współpracują transgranicznie od wielu lat. Mimo kłopotów podejmowane są wspólne działania i podejmowane są korzystne dla obu krajów decyzje.

W latach 2004-2006 powstał Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA / TACIS CBC 2004-2006. Przy łącznym budżecie 58,4 mln euro zrealizowano 167 projektów.

Kontynuowany był jako Program Współpracy Transgranicznej EPIS Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Jego finansowanie z budżetu UE znacznie wzrosło. Przy budżecie przekraczającym 203 mln euro zrealizowano 117 projektów, w tym 9 strategicznych, 102 regularnych i 6 parasolowych (56 mikroprojektów).

W okresie programowania 2014-2020 Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina funkcjonował w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI). Pod względem budżetowym był to największy program ENI CBC na granicach lądowych UE. Dysponując łącznym budżetem przekraczającym 201 mln euro, sfinansowała 155 projektów – 10 strategicznych, 65 stałych i 80 mikroprojektów.

Program na lata 2021-2027 został pierwotnie przygotowany w formule trójstronnej, jako kontynuacja owocnej i owocnej współpracy transgranicznej między Polską, Białorusią i Ukrainą. Niemniej poprzez m.in. łamanie praw człowieka na Białorusi, które rozpoczęło się w 2021 r. i motywowane politycznie wykorzystywanie migrantów na zewnętrznych granicach UE, wreszcie udział Białorusi w rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę w 2022 r. zawiesił współpracę transgraniczną z Białorusią. Dlatego Program na lata 2021-2027 ma charakter bilateralny: Polska-Ukraina.

 

źródło/grafiki :pl-ua.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *