Publiczny park pamięci w miejscu byłej prywatnej rezydencji Janukowycza

Rada Najwyższa przyjęła w drugim czytaniu w całości projekt ustawy o utworzeniu parku-pamięci o znaczeniu narodowym „Mezhyhirya”, w którym kiedyś znajdowała się prywatna rezydencja zbiegłego prezydenta Wiktora Janukowycza.
Poinformował o tym stały przedstawiciel Gabinetu Ministrów w Radzie Najwyższej Taras Melnyczuk.

Zatwierdzony projekt ustawy nr 9353 przewiduje utworzenie na terenie obwodu wyszgorodzkiego obwodu kijowskiego Mezhyhirya pomnika sztuki ogrodniczej o znaczeniu krajowym, o łącznej powierzchni ponad 138 hektarów.

Park powstaje kosztem gruntów państwowych, którymi zarządza państwo reprezentowane przez Radę Ministrów. Wszystkie działki oddano parkowi w stałe użytkowanie. Projekt ustawy przewiduje również utworzenie specjalnej administracji parku.

W projekcie ustawy określono, że park jest obiektem rekreacji chroniącej przyrodę. Zapewnienie przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez służbę ochrony parku przyczyni się do przywrócenia gatunków zwierząt i roślin, zachowania różnorodności biologicznej na obszarze parku, w szczególności gatunków zwierząt i roślin znajdujących się w Czerwonej Księdze Ukrainy i międzynarodowych czerwonych listach itp.

Jak do tego doszło?

Prace nad statusem rezydenta trwały od końca 2021 roku, ale wybuch wojny na pełną skalę zatrzymał ten proces. W lipcu 2022 r. Minister rządu Oleg Niemczynow poinformował, że „Mezhihirya” powinna otrzymać status pomnika sztuki ogrodniczo-parkowej o znaczeniu narodowym.

Zgodnie z ustawą za działalność parku atrakcji odpowiadać będzie Ministerstwo Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Być może w przyszłości działania takich parków będą koordynowane przez specjalną agencję – powiedział Niemczynow.

Jednak zmiana statusu nie przeszkodzi Ukraińcom w odwiedzaniu Mezhyhirya, podobnie jak większość innych parków, w celach rekreacyjnych.

„Mezhyhirya” to dawna prywatna rezydencja Wiktora Janukowycza we wsi Novi Petrivtsi niedaleko Kijowa. Po jego ucieczce rezydencja przeszła na własność państwa.

źródło: hromadske.ua / zdjęcie: Wikimedia Commons

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *