Rosja wystąpiła z Konwencji Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał ustawę o wypowiedzeniu Konwencji Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych.

Odpowiedni dokument jest opublikowany na rosyjskim portalu informacji prawnej.

Pod koniec września projekt ustawy został skierowany do rozpatrzenia przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej. 10 października został przyjęty przez Dumę Państwową, następnego dnia tekst dokumentu został zatwierdzony przez Radę Federacji.

W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że Rada Europy we wrześniu 2022 roku „znacznie ograniczyła uprawnienia rosyjskiego eksperta w Komitecie Doradczym”. Rosja straciła możliwość uczestniczenia w podejmowaniu decyzji i monitorowania przypadków łamania praw tamtejszych mniejszości, „przede wszystkim ludności rosyjskojęzycznej”. W dokumencie wskazano także, że odstąpienie od Konwencji Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych „pozwoli uniknąć dyskryminującego traktowania Federacji Rosyjskiej”.

Federacja Rosyjska podpisała w Strasburgu w lutym 1996 roku Konwencję Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych. Zawierała ona wspólne cele i zasady ochrony mniejszości narodowych przed dyskryminacją.

16 marca 2022 roku Rosja została wydalona z Rady Europy w związku z rozpoczęciem inwazji na Ukrainę na pełną skalę. Następnie władze rosyjskie potępiły Europejską Konwencję Praw Człowieka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *