Rząd chce by 80% mieszkańców mówiło po ukraińsku do 2030 roku

Rząd planuje, że do 2030 roku 80% Ukraińców będzie mówić po ukraińsku w swoich rodzinach i w domu.

15 marca, rząd zatwierdził opracowany przez MKIP Państwowy Celowy Program Narodowy i Kulturalny, którego celem jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju i funkcjonowania języka ukraińskiego jako języka państwowego we wszystkich sferach życia publicznego do roku 2030.

„Program opracowany przez nasze Ministerstwo ma na celu nie tylko stworzenie warunków do przezwyciężenia skutków rusyfikacji, ale także rozwój i użycie języka państwowego we wszystkich sferach życia publicznego. Ponadto obejmuje działania mające na celu popularyzację języka ukraińskiego na świecie, ponieważ po ukraińsku mówią najodważniejsi ludzie na ziemi” – powiedział były prezydent. Na. Minister Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy Rostysław Karandiejew.

Tym samym Program przyczyni się do stopniowego tworzenia wygodnej i funkcjonalnej jednolitej przestrzeni językowo-informacyjnej ukraińskojęzycznej na całym terytorium Ukrainy, a także przewiduje projekty specjalne:

  • przezwyciężenie skutków językobójstwa języka państwowego i podjęcie działań na rzecz przywrócenia funkcjonowania języka ukraińskiego na terytoriach okupowanych;
  • kampanie informacyjne i inne działania promujące język ukraiński na Ukrainie i na świecie;
  • podnoszenie poziomu opanowania i nauczania języka ukraińskiego przez pracowników pedagogicznych.

W dokumencie wskazano, że język ukraiński jest językiem służb publicznych. Do 2030 r. 100% urzędników i urzędników służby cywilnej będzie musiało opanować język państwowy zgodnie z wymogami ortografii ukraińskiej i innymi standardami określonymi przez Krajową Komisję ds. Standardów Języka Państwowego oraz świadczyć przy jego pomocy usługi publiczne i komunikację publiczną.

Ukraiński jest także językiem komunikacji, dokumentacji i konsumpcji informacji. W tym celu stworzone zostaną dodatkowe warunki dla pracowników przedsiębiorstw do opanowania języka państwowego oraz wprowadzone zostaną jasne standardy państwowe, w tym ukraińska terminologia fachowa.

Ukraiński powinien stać się głównym językiem codziennej komunikacji. Aby to osiągnąć, konieczne jest zaspokojenie prywatnych potrzeb kulturalnych wysokiej jakości produktem kulturalnym w języku ukraińskim. Realizacja programu przyczyni się do tego, że do 2030 roku 80% Ukraińców będzie mówić po ukraińsku w swoich rodzinach i domu. Udział ukraińskojęzycznych dóbr kultury powinien wzrosnąć z 55% do 85%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *