Rząd znacząco podniósł pensje dla „Armii Odnowy”

Rząd Ukrainy poinformował o decyzji podwyższającej znacząco pensje członkom „Armii Odnowy” (АРМІЯ ВІДНОВЛЕННЯ). Odpowiednia decyzja została podjęta na posiedzeniu Rady Ministrów 27 października.

Do tej pory pracownicy „Armii Odnowy” otrzymywali nie więcej niż płaca minimalna. Tym samym, pod warunkiem przestrzegania normy, pracownicy otrzymywali nie więcej niż 6700 UAH miesięcznie. Jednak teraz wysokość ich podstawowego i dodatkowego wynagrodzenia wyniesie 10 050 UAH.

Zgodnie z przyjętą decyzją Rządu wynagrodzenie za wykonanie prac społecznie użytecznych za pełny przepracowany miesiąc wzrasta z 6700 UAH do 10 050 UAH. Od 1 stycznia 2024 roku, w związku z podwyżką płacy minimalnej wynagrodzenie wzrośnie do 10 650 UAH, od 1 kwietnia 2024 roku– do 12 000 UAH.

Czym jest „Armia Odnowy”(АРМІЯ ВІДНОВЛЕННЯ)?

„Armia Odzyskiwania” to projekt, który został rozpoczęty jesienią 2022 roku. Miał on na celu wsparcie finansowo osób, które straciły pracę.

W ciągu tego czasu, w 19 regionach Ukrainy dołączyło do niego 62 tysiące bezrobotnych. Wszyscy wykonują prace społecznie użyteczne. Charakter tych prac zależy od konkretnego regionu. Więcej pracy jest oczywiście w regionach położonych w pobliżu strefy działań wojennych lub tych, które niedawno zostały wyzwolone.

Z tymi osobami zawierana jest umowa o pracę na czas określony na czas wykonywania robót” – precyzuje Ministerstwo Gospodarki.

Najczęściej bezrobotni zajmują się:

  • działa na rzecz zapewnienia środków do życia obywatelom dotkniętym działaniami wojennymi;
  • rozładunek, pakowanie i dostarczanie pomocy humanitarnej;
  • świadczenie usług socjalnych obywatelom w miejscach koncentracji osób wewnętrznie przesiedlonych;
  • tkanie siatek maskujących, konserwowanie wyrobów na potrzeby Sił Zbrojnych, szycie odzieży i naprawa amunicji wojskowej;
  • pomoc w opiece nad rannymi żołnierzami w placówkach medycznych;
  • rozbiórka gruzu, renowacja budynków i lokali mieszkalnych, oczyszczanie torów kolejowych i autostrad uszkodzonych w wyniku działań wojennych;
  • rozmieszczanie i wzmacnianie blokad drogowych, piwnic pod schrony;
  • budowa obiektów ochronnych ochrony ludności, wzmacnianie tam;
  • prace związane z pozyskiwaniem drewna opałowego na potrzeby wojska i ludności.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *