Sejm RP popiera przystąpienie Ukrainy do NATO

Sejm RP, izba niższa polskiego parlamentu, jednogłośnie przyjął uchwałę wyrażającą poparcie dla przystąpienia Ukrainy do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO). Przyjęta 16 czerwca rezolucja spotkała się z ogromnym poparciem – za głosowało 443 posłów, przeciw było tylko 2, a 7 wstrzymało się od głosu.

Rezolucja podkreśla lojalność narodu ukraińskiego i jego prawo do decydowania o własnej drodze rozwoju. Potwierdza pełne poparcie Sejmu dla europejskich i euroatlantyckich aspiracji Ukrainy.

Dokument potwierdza postępy poczynione przez ukraińskie siły zbrojne we wzmacnianiu ich zdolności i dostosowywaniu się do standardów NATO.

Z wojskowego punktu widzenia rezolucja podkreśla korzyści z przystąpienia Ukrainy do NATO dla samego Sojuszu. Podkreśla znaczenie zbliżającego się szczytu w Wilnie, który jest postrzegany jako kluczowe wydarzenie dla stosunków NATO-Ukraina i platforma do dyskusji na temat przyszłości kraju.

Opierając się na przykładzie Finlandii i Szwecji, dokument sugeruje, że procedura zaproszenia tych krajów nordyckich do NATO mogłaby zostać zastosowana również wobec Ukrainy.

Rezolucja przewiduje pierwsze posiedzenie nowej Rady Ukraina-NATO, które potencjalnie mogłoby odbyć się w Wilnie z udziałem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Rada ta służyłaby jako platforma do dalszych dyskusji i współpracy między Ukrainą a NATO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *