Średnia emerytura na Ukrainie wynosi 5350 hrywien (617 pln)

W III kwartale 2023 roku średnia emerytura na Ukrainie wyniosła 5350,33 hrywien/617 złotych. W 8 obwodach przeciętna emerytura jest wyższa od średniej krajowej, przy czym najwyższa średnia emerytura jest w Kijowie (7219 hrywien/ 833 złotych), a najniższa w obwodzie tarnopolskim (4041 hrywien/ 466 złotych).

Informację na temat emerytur przekazał Opendatabot, platforma do pracy z otwartymi danymi.

„W trzecim kwartale 2023 roku średnia emerytura w kraju wzrosła o 39 hrywien (4,50 pln) i obecnie wynosi 5350,33 hrywien/146 dolarów. 3,57 mln emerytów – czyli nieco ponad jedna trzecia ogółu – otrzymuje świadczenia na tym lub wyższym poziomie. Spośród nich prawie jedna trzecia (1,13 mln osób) otrzymuje emerytury przekraczające 10 000 hrywien. Te kategorie emerytów stanowią 59% całkowitej kwoty świadczeń emerytalnych w kraju” – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zauważa się, że 29%, czyli 3,08 mln Ukraińców otrzymuje emerytury od 2 do 3 tys. UAH (230-346 PLN). Niecały 1% emerytów w kraju – 63 862 osoby – otrzymuje świadczenia w wysokości mniejszej niż 2000 hrywien (230 złotych)

W których regionach największe emerytury?

Obecnie w 8 obwodach (obwód kijowski, rówieński, doniecki, ługański, dniepropietrowski, żytomierski, zaporoski i kijowski) średnia emerytura jest wyższa od średniej krajowej. W jeszcze jednym obwodzie – charkowskim – płatności utrzymują się na poziomie średniej krajowej.

Średnia emerytura w obwodach Ukrainy. 6600 uah = 770 pln. 4041 uah = 466 pln

Najwyższa średnia emerytura w Kijowie wynosi 7219 UAH. To o 35% więcej niż średnia emerytura w kraju. A najniższa średnia emerytura znów jest w obwodzie tarnopolskim — 4041 hrywien, czyli o 14% mniej niż średnia emerytura na Ukrainie.

W III kwartale bieżącego roku średnia emerytura w obwodzie rówieńskim wzrosła o 7% do 6674 hrywien. To o 25% więcej niż średnia krajowa.

Liczba emerytów i rencistów stale maleje. W trzecim kwartale 2023 roku na Ukrainie emerytów było o 12 368 mniej. Łącznie 10 539 968 osób otrzymuje świadczenia emerytalne od państwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *