Stypendium dla tłumaczy języka ukraińskiego w Polsce

Tłumacze literatury polskiej z Ukrainy mogą wziąć udział w comiesięcznym programie stypendialnym Instytutu Książki w Polsce.

Celem programu jest wsparcie tłumaczy literatury polskiej. W konkursie mogą wziąć także udział Ukraińcy.

Program przeznaczony jest dla osób zajmujących się przekładami literatury polskiej na języki świata.

Na zakończenie programu uczestnicy będą musieli przygotować raport ze swojej pracy i złożyć go ostatniego dnia pobytu w projekcie.

Co otrzymuje się w ramach stypendium?

  • bezpłatne zakwaterowanie w Krakowie (ul. Z. Wróblewskiego 6) lub Warszawie (ul. Górskiego 1/68).
  • zwrot kosztów podróży do/z Polski;
  • kieszonkowe w wysokości 100 zł dziennie;
  • pomoc w organizacji spotkań z pisarzami.
  • Uczestnik może zostać zaproszony do poprowadzenia wykładu gościnnego dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kto może ubiegać się o stypendium?

Uczestnikami programu mogą być zarówno początkujący, jak i doświadczeni tłumacze literatury polskiej;
Przed złożeniem wniosku uczestnicy muszą posiadać konkretne tłumaczenie, nad którym będą pracować w ramach programu;
W programie można uczestniczyć kilka razy, jednak nie częściej niż raz na dwa lata.Stypendyści zostaną wybrani w drodze konkursu. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni najpóźniej do 15 grudnia 2023 r. Program stypendialny będzie trwał w Polsce przez miesiąc w 2024 roku.

Jak ubiegać się o stypendium?

Kandydaci proszeni są o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres biuro@instytutksiazki.pl.

Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 30 września.

W zgłoszeniu należy zawrzeć następujące informacje:

  • formularz zgłoszeniowy,
  • listę opublikowanych przekładów,
  • rekomendację (nieobligatoryjne).

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.

zdjęcie: Daniel Bednarz / Instytut Książki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *