Święta Bożego Narodzenia oficjalnie przeniesione na 25 grudnia

Rada Najwyższa przyjęła w całości projekt ustawy 9431, który przewiduje przesunięcie terminów obchodów trzech świąt państwowych: Bożego Narodzenia, Dnia Państwowości Ukraińskiej i Dnia Obrońców Ukrainy.

Od teraz Boże Narodzenie będzie obchodzone 25 grudnia, a 7 stycznia został wykreślony z listy świąt i weekendów. Poinformowali o tym deputowani ludowi Jarosław Żeleznyak i Iryna Geraszczenko.

Ponadto Rada Najwyższa Ukrainy ustaliła iż

  • 15 lipca obchodzony będzie Dzień Państwowości Ukraińskiej (zamiast 28 lipca), podczas którego upamiętnia się twórcę państwa Włodzimierza Wielkiego;
  • 1 października obchodzony będzie Dzień Obrońców Ukrainy (zamiast 14 października), co wiąże się z ukraińskimi tradycjami wojskowymi obchodów Dnia Opieki Najświętszej Bogurodzicy.

Deputowani ludowy Jarosław Żeleznyak zaznaczył, że w tym roku Dzień Państwowości Ukraińskiej będzie nadal przypadał 28 lipca, ponieważ ustawa zostanie podpisana później.

W uzasadnieniu do projektu ustawy stwierdzono, że w warunkach toczącej się na pełną skalę wojny Federacji Rosyjskiej z Ukrainą następuje potężne odrodzenie narodu ukraińskiego. Deputowani mówili, że udana walka o tożsamość przyczynia się do wewnętrznej świadomości i chęci Ukraińców do posiadania własnych tradycji, świąt itp.

Zwrócono także uwagę, że ideologia rosyjska była przez długi czas narzucana narodowi ukraińskiemu w prawie wszystkich sferach życia, w szczególności w odniesieniu do przestrzegania kalendarza juliańskiego i obchodów Bożego Narodzenia 7 stycznia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *