Ukraina po raz pierwszy została członkiem Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO

22 listopada Ukraina po raz pierwszy została wybrana do Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Miało to miejsce podczas 24. sesji Zgromadzenia Ogólnego Państw Stron Konwencji o ochronie światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego w siedzibie UNESCO w Paryżu.

Informację tę przekazało Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy (MKIP).

Ministerstwo dodaje, że w lipcu 2022 r. Ukraina zgłosiła do tej komisji swoją kandydaturę na lata 2023–2027.

Już w 1988 roku Ukraina ratyfikowała Konwencję o ochronie światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego z 1972 roku. To właśnie na tej konwencji opiera się status obiektu światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

„To historyczne wydarzenie dla Ukrainy i ważny krok w rozwoju i ochronie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Ukrainy. Dziękujemy krajom uczestniczącym w Konwencji za wyrażoną solidarnie decyzję o wsparciu Ukrainy. Teraz bardziej niż kiedykolwiek jest to ważne jest, aby zjednoczyć się w celu ochrony naszego dziedzictwa kulturowego” – powiedział pełniący obowiązki dyrektora Minister Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy Rostysław Karandiejew.

Konwencja określa ponadto obowiązki państwa posiadającego dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, a także promuje współpracę międzynarodową w sprawach jego ochrony. Każde państwo będące stroną konwencji ma obowiązek nie szkodzić dziedzictwu znajdującemu się na terytorium innych państw-stron.

zdjęcie: shutterstock/Logo UNESCO na głównym budynku w Paryżu, Francja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *