Ukraina zwiększyła eksport w styczniu

Eksport towarów z Ukrainy wzrósł w styczniu o 8,2% w porównaniu ze styczniem ubiegłego roku i wyniósł 3,4 mld dolarów.

Informację przekazała Państwowa Służba Statystyczna. Z raportem można zapoznać się tutaj.

Znacząco wzrósł eksport metali żelaznych, leków, kamieni szlachetnych i produktów mineralnych.

Wolumen importu prawie nie zmienił się w porównaniu ze styczniem ubiegłego roku (+0,7%) i wyniósł 5 miliardów dolarów.

Ujemne saldo handlowe spadło do 1,67 miliarda dolarów wobec 1,9 miliarda dolarów w styczniu ubiegłego roku.

W porównaniu do grudnia 2023 r. eksport skorygowany sezonowo wzrósł o 7,4%, natomiast import pozostał na niemal niezmienionym poziomie. Sezonowo wyrównane saldo handlu zagranicznego w styczniu 2024 r. było ujemne i wyniosło 2 mld dolarów. W grudniu również był on ujemny – 2,3 miliarda dolarów.

Największy wzrost ukraińskiego eksportu odnotowano w kategoriach „wyroby mineralne” (+105,7% w ujęciu rocznym), „wyroby farmaceutyczne” (+56,7%), „kamienie szlachetne i półszlachetne” (+139,1%), „czarne „metale” (+65,3%).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *