Utworzono państwowy rejestr zwierząt domowych

Rząd przyjął decyzję o utworzeniu Jednolitego Państwowego Rejestru zwierząt domowych, w tym psów i kotów. Rejestr ten będzie elektroniczną bazą danych, zawierającą szczegółowe informacje o zwierzętach, ich szczepieniach, sterylizacji oraz innych istotnych danych.

Informację tę przekazało Ministerstwo Polityki Agrarnej i Żywności w trakcie konferencji opublikowanej na Facebooku.

W obliczu wojny, problem bezdomnych zwierząt narasta każdego dnia, co stanowi wyzwanie dla służb sanitarnych i weterynaryjnych oraz obciąża schroniska. Rejestr ma przyczynić się do kształtowania kultury odpowiedzialnego posiadania zwierząt i jest ważnym elementem polityki państwa w zakresie opieki nad zwierzętami.

Co będzie zawierał rejestr bezdomnych zwierząt?

Agencja wyjaśniła, że rejestr będzie zawierał dane dotyczące ilości zwierząt, ich lokalizacji, opisu fizycznego, historii szczepień i sterylizacji, identyfikatorów, informacji z paszportów weterynaryjnych oraz danych o właścicielach lub opiekunach.

Nowy system ma na celu ułatwienie właścicielom zwierząt terminowego przeprowadzania niezbędnych badań weterynaryjnych, w tym regularnych szczepień. Ponadto, w przypadku zagubienia się zwierzęcia, rejestr ułatwi szybkie odnalezienie jego właściciela.

Identyfikacja i rejestracja zwierząt to także element strategii walki z wścieklizną oraz ułatwienie przemieszczania się obywateli z ich zwierzętami do krajów Unii Europejskiej.

 

Ważne informacje o rejestrze zwierząt bezdomnych na Ukrainie

  • Rejestracja w rejestrze będzie bezpłatna, co ma na celu umożliwienie wszystkim obywatelom, niezależnie od ich sytuacji finansowej, rejestracji swoich zwierząt.
  • Projekt ma charakter eksperymentalny i jest dobrowolny – nie ma przymusu rejestracji zwierzęcia u weterynarza.
  • Zostaje zniesiony monopol państwowych lekarzy weterynarii na rejestrację i identyfikację zwierząt domowych, co oznacza, że teraz może to zrobić również prywatny weterynarz.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *