Tragiczna sytuacja Ukrainy

Marek Budzisz analizuje ostatnie wydarzenia związane z Ukrainą. Jej relacje z Polską oraz stan ukraińskiej dyplomacji. Zmniejszające się wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Kijowa oraz następuje zwrot na Niemcy w polityce zagranicznej. Dodatkowo patowa sytuacja na froncie nie sprzyja Ukrainie.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *