Zaprezentowano państwowy program popularyzacji języka ukraińskiego

W przeddzień Dnia Pisma i Języka Ukraińskiego (27 październik) w Sofii Kijów Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej przedstawiło państwowy program popularyzacji języka ukraińskiego.

Informację tę podał Ukrinform.

„Dzisiaj przedstawiamy państwowy program docelowy wszechstronnego rozwoju i funkcjonowania języka ukraińskiego, który będzie trwał do 2030 roku. Obejmuje on nie tylko eliminowanie współczesnych wyzwań, ale także realizację trwałych procesów wzmacniania języka państwowego na całym świecie Ukrainie i za granicą” – oznajmił tymczasowy pełniący obowiązki Ministra Kultury i Polityki Informacyjnej Rostislav Karandiejew.

Kursy językowe dla urzędników

W programie wyróżniono trzy kluczowe kierunki popularyzacji języka państwowego na Ukrainie. W szczególności, mówiąc o sektorze publicznym, Karandiejew zauważył, że urzędnicy służby cywilnej i pracownicy organów samorządu lokalnego przeszli już na język ukraiński w administracji biznesowej i komunikacji. Język ukraiński zadomowił się także w obiegu dokumentów. Według niego narzędziem doskonalenia znajomości języka ukraińskiego jest wprowadzenie przez państwo odpowiednich kursów językowych.

Język ukraiński w życiu prywatnym

Drugim aspektem programu jest sektor prywatny, obejmujący popularyzację języka ukraińskiego w środowisku „rodzinnej i przyjacielskiej komunikacji”. Karandiejew zauważył, że aby podążać w tym kierunku, konieczne jest wypełnienie przestrzeni kulturalnej narodowym produktem ukraińskojęzycznym, w szczególności filmami i książkami.

„W przypadku konsumpcji produktu ukraińskojęzycznego dyskusja w nim również w naturalny sposób będzie odbywać się w języku ukraińskim. Mamy nadzieję, że do końca programu ukraiński stanie się głównym językiem komunikacji dla 80% rodzin” – powiedział Karandiejew

Słowniki ukraińskiego dla biznesu

Trzeci kierunek programu to popularyzacja języka ukraińskiego w środowisku biznesowym. Karandiejew dodał, że jednym z zadań państwa jest rozwój terminologii i tworzenie odpowiednich słowników dla biznesu.

„Jeśli ktoś chce podnieść poziom znajomości języka ukraińskiego na przykład w systemie działalności gospodarczej i zawodowej, to trzeba stworzyć pracodawcy warunki – stworzyć niezbędne słowniki, opracować terminologię” – powiedział.

Taras Kremin, komisarz ds. ochrony języka państwowego, dodał, że ważne jest zapewnienie rozwoju języka ukraińskiego w środowisku oświatowym, „aby młodzież, która jutro odbuduje Ukrainę, biegle władała językiem, znała literaturę i historia.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *