Zełenski złożył projekt ustawy o nowym statusie języka angielskiego na Ukrainie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dąży do ustanowienia języka angielskiego jako jednego z międzynarodowych języków komunikacji na Ukrainie, wprowadzając obowiązkową znajomość języka angielskiego na określonych stanowiskach urzędowych i ustalając wytyczne dotyczące jego używania w różnych dziedzinach

28 czerwca ukraiński parlament zarejestrował odpowiedni projekt ustawy nr 9432 „O używaniu języka angielskiego na Ukrainie”, przedłożony przez prezydenta.

Projekt ustawy ma na celu ustanowienie pewnych kategorii stanowisk, które wymagają znajomości języka angielskiego. Ma również na celu uregulowanie używania języka angielskiego w różnych sferach, m.in. w funkcjonowaniu administracji państwowej i samorządowej, pogotowiu ratunkowego dla ludności, przekraczaniu granic, edukacji, kulturze, transporcie i ochronie zdrowia.

Jeśli parlament przyjmie ustawę, znajomość języka angielskiego stanie się obowiązkowa dla kandydatów na różne stanowiska urzędnicze, w tym szefów administracji terenowej i ich zastępców, wojskowych, średnich i wyższych funkcjonariuszy policji, prokuratorów, urzędników skarbowych i celnych, szefów przedsiębiorstw państwowych i urzędników służby cywilnej kilku kategorii.

W celu oceny poziomu znajomości języka angielskiego kandydatów na te stanowiska Ministerstwo Edukacji i Nauki zorganizuje bezpłatne testy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *