Ile pieniędzy otrzyma Ukraina po wejściu do UE?

Po wejściu do Unii Europejskiej Ukraina będzie uprawniona do prawie 186 miliardów euro w ciągu siedmiu lat. Informację tę przekazał Financial Times w odniesieniu do wewnętrznej oceny budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

Ocena ta stanowi pierwszy model budżetu na ewentualną akcesję dziewięciu nowych państw członkowskich, w tym Ukrainy, Gruzji, Mołdawii i sześciu państw Bałkanów Zachodnich. Szacunkowy koszt włączenia wszystkich dziewięciu krajów do istniejącego budżetu wyniesie 256,8 miliarda euro.

„Wszystkie kraje członkowskie będą musiały płacić więcej i otrzymywać mniej z budżetu UE; wiele państw członkowskich będących odbiorcami netto stanie się darczyńcami netto” – głosi dokument Sekretariatu Rady UE.

Według szacunków Financial Times wraz z przystąpieniem dziewięciu nowych państw członkowskich bieżący budżet Unii Europejskiej wzrośnie o 21%, osiągając 1,47 biliona euro.

Ile pieniędzy dla rolnictwa Ukrainy z budżetu Unii Europejskiej?

W ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej Ukraina otrzyma w ciągu siedmiu lat 96,5 miliarda euro. Zmiana ta zmniejszy dotacje rolne dla obecnych członków UE o około 20%.

Ponadto Ukraina otrzyma 61 miliardów euro z funduszy UE mających na celu poprawę infrastruktury w najbiedniejszych państwach członkowskich. Z badania wynika, że wraz z dziewięcioma dodatkowymi państwami członkowskimi UE Czechy, Estonia, Litwa, Słowenia, Cypr i Malta nie będą już kwalifikować się do finansowania z tych funduszy.

Głównym beneficjentem bloku, który obejmuje 41,1 mln hektarów gruntów rolnych, wypierając na pierwszym miejscu Francję, będzie Ukraina. Oznacza to, że dotychczasowi beneficjenci pomocy stracą 20,3% na każdy hektar gruntów rolnych.

Akcesja dziewięciu nowych krajów będzie wymagała szeregu „daleko idących” dostosowań, w tym ewentualnego istotnego zwiększenia wkładów finansowych netto krajów bogatszych, takich jak Niemcy, Francja i Holandia. Dokument przewiduje także „okresy przejściowe i środki ochronne”.

Ukraina oficjalnie została kandydatem do członkostwa w Unii Europejskiej 23 czerwca. Komisja Europejska zatwierdziła pewne warunki, które Ukraina musi spełnić, aby rozpocząć oficjalne negocjacje akcesyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *