Ukraiński Epicenter kupuje Intersport Polska

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zezwolił właścicielce Epicentrum Galynie Fedoriwnej Gerega na zakup sieci sportowych sklepów Intersport Polska.

Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej UOKiK.

Gerega złożyła wniosek o przejęcie sieci w połowie sierpnia. Przejmie kontrolę nad Intersport Polska SA poprzez swoje spółki zależne Epicenter K LLC i Paravita Holding Limited

W kwietniu 2023 roku Intersport Polska zawarł umowę inwestycyjną ze spółką „Epicenter” i jej partnerem biznesowym Paravita Holding z Cypru na wspólną inwestycję o wartości 10 mln euro. Kwota ta ma zostać przeznaczona na rozwój polskiej firmy poprzez otwieranie nowych i modernizację istniejących sklepów.

Detalista szukał finansowania u potencjalnego inwestora już w 2021 roku. Pod koniec 2022 roku Intersport wyemitował 55,3 mln akcji, aby pozyskać 80 mln zł (17,92 mln euro).

Sieć Intersport w Polsce

Sieć sklepów Intersport w Polsce liczy 37 oddziałów, w których pracuje około 450 osób.

Od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r. spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 239 457 zł (53 656 euro). Roczna strata netto wyniosła 12,8 mln zł (ok. 2,87 mln euro) wobec 1,44 mln zł (322 624 euro) rok wcześniej. Wśród przyczyn strat wymieniono pandemię, braki w dostawach i zakłócenia we współpracy z kluczowymi dostawcami towarów.

Kim są nowi właściciele sieci Intersport?

Właściciele Epicenter, Halina i Oleksandr Geregy, należą do najbogatszych ludzi na Ukrainie. Według Forbesa ich majątek wynosi 1,2 miliarda dolarów.

We wrześniu 2023 roku wyszło na jaw, że właściciel Epicenter przejmuje kontrolę nad polską firmą Plast-Box.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *