Koniec z szampanem czy koniakiem z Ukrainy

Na Ukrainie przyjęto nową ustawę o winogronach i produktach winiarskich, której celem jest ujednolicenie prawodawstwa branżowego zgodnie z normami międzynarodowymi. W szczególności dokument zabrania ukraińskim producentom używania określeń „koniak” lub „szampan” w nazwach swoich produktów.

Projekt ustawy nr 9139 o winogronach i produktach winiarskich został zatwierdzony przez Radę Najwyższą 9 sierpnia. Jego celem jest harmonizacja krajowego ustawodawstwa dotyczącego uprawy winorośli z wymogami Unii Europejskiej. W ramach tej ustawy wprowadzane są nowe terminy i definicje, opracowywana jest klasyfikacja odmian winorośli oraz ustalane są standardy produkcji aromatyzowanych wyrobów winiarskich.

Ustawa przewiduje także utworzenie wspólnej bazy danych o producentach winogron i wina oraz właścicielach działek winniczych. Stwarza to korzystne warunki dla rozwoju małych przedsiębiorstw w dziedzinie winiarstwa na Ukrainie.

Okres przejściowy dla koniaku i szampana zakończył się

W okresie przejściowym, począwszy od 2006 roku (od wejścia w życie ustawy „O winogronach i winie winogronowym”) ukraińscy producenci mogli używać w nazwach swoich alkoholi określeń „koniak Ukrainy” i „szampan Ukrainy”. Jednak nowa ustawa zabrania obecnie używania tych terminów przez ukraińskich producentów.

Projekt ustawy koncentruje się na wdrożeniu systemu kontroli jakości produkcji przedsiębiorstw winiarskich oraz poprawie standardów w branży. Zmienione zostanie oznakowanie napojów alkoholowych, zwiększone zostanie wsparcie państwa dla branży i wiele więcej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *