Mazowsze dla Ukrainy – nowy projekt MCPS

Ruszył projekt Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej „Mazowsze dla Ukrainy”, który skierowany jest do osób z Ukrainy przebywających się na terenie województwa mazowieckiego. Ma on na celu pomóc im zaktywizować się społecznie i zawodowo.

Projekt ten jest odpowiedzią na wydarzenia, w wyniku których udzie uciekli przed konfliktem zbrojnym z terytorium Ukrainy. Mazowiecki Ośrodek Polityki Społecznej przygotował projekt „Mazowsze dla Ukrainy”. Wiele osób zostaje w Polsce na kilka miesięcy. Niestety, po pierwszej fali spontanicznej pomocy, nadszedł czas, kiedy w niektórych przypadkach konieczne jest zwrócenie się w stronę rynku pracy i społeczeństwa w ogóle. Jest to sytuacja kryzysowa, na którą mogą odpowiedzieć służby społeczne, które potrzebują tych osób.

Dla kogo jest skierowana pomoc?

Wraz z władzami rosyjskimi na Ukrainie przybyła tu pomoc osoby z Ukrainy, która obecnie znajduje się w województwie mazowieckim.

Wspierane jest wspólnotowe wdrożenie co najmniej 1500 współczynników, ale ostateczna liczba zaangażowanych osób będzie uzależniona od wielkości dostępnej puli środków i skali konkretnych odbiorców w tym samym projekcie.

Na co można liczyć?

Każdy odbiorca tego projektu będzie mógł korzystać z usług społecznych dostosowanych do jego potrzeb. Możliwe są różne formy wsparcia, m.in. pomoc społeczna i socjalna dla dorosłych – zarówno indywidualna, jak i grupowa, a także konsultacje prawne i społeczne. W ramach organizacji wsparcia zawodowego będzie można skorzystać ze szkoleń, szkoleń zawodowych, a także grupowych kryteriów języka polskiego dla dorosłych. Ponadto propozycja obejmuje warsztaty w miarę ich obserwowania (np. oszustwa, handel ludźmi).

Możesz także skorzystać z usług opiekuńczych i specjalistycznych dla dzieci i osób niesamodzielnych – usług na zamówienie za punkty, a także usług animacji społeczno-kulturalnej dla dzieci.

We wszystkich organizowanych imprezach będzie można skorzystać z usług tłumacza, aw razie potrzeby zapewnione zostaną tłumaczenia przysięgłe dokumentów.

Dodatkowa forma wsparcia w całym procesie będzie możliwa dzięki usługom asystenta społeczności ukraińskiej. W ofercie znajdują się również wspólne seminaria na temat różnic kulturowych czy spotkania integrujące społeczność lokalną.

W ramach projektu prosimy o pokrycie kosztów transportu do lokalizacji wsparcia.

Schemat działań

Projektem zarządza Mazowiecki Ośrodek Polityki Społecznej (MCPS), ale jego partnerami w tych działaniach będą miasta – po jednym liderze z każdego subregionu (NUTS-3), który weźmie udział w projekcie. Każdy partner jako przedstawiciel wskaże wsparcie dla usług z proponowanym katalogiem na podstawie analizy potrzeb i oceny wykonania (zajmą się tym, których case managerów rozwijać).

 

 

1 odpowiedź do “Mazowsze dla Ukrainy – nowy projekt MCPS

  1. Projekt był bardzo dobrze pomyślany, ale źle zorganizowany i wdrożony. W 2023 roku brałam udział w projekcie „Mazowsze dla Ukrainy”. W ramach tego projektu studiowałam zawód fryzjera. Na zakończenie kursu miał zostać wydany certyfikat. Ukończyliśmy kurs, ale ani ja, ani moi koleżanki nie otrzymaliśmy certyfikatu. Próbowaliśmy skontaktować się z prowadzącym i kuratorem kursu, ale nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi ani certyfikatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *