UE przedłużyła tymczasową ochronę ukraińskich uchodźców do marca 2025 roku

W czwartek 19 października Unia Europejska oficjalnie przedłużyła tymczasową ochronę uchodźców ukraińskich do 4 marca 2025 roku.

Informację o tym przekazała służba prasowa Komisji Europejskiej.

„27 września 2023 r. ministrowie osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie przedłużenia ochrony tymczasowej do 4 marca 2025 r. Decyzja została podjęta 19 października 2023 r.” – czytamy w komunikacie.

Ochrona tymczasowa to unijny mechanizm nadzwyczajny uruchamiany w wyjątkowych okolicznościach masowego napływu w celu zapewnienia zbiorowej ochrony wysiedleńcom, oraz zmniejszenia presji na krajowe systemy azylowe krajów UE

Kto może skorzystać z ochrony tymczasowej?

Programem ochrony tymczasowej objęte są następujące osoby, jeżeli zamieszkiwały na Ukrainie w dniu 24 lutego 2022 r. lub wcześniej:

 • Obywatele Ukrainy i członkowie ich rodzin
 • obywatele innych krajów i bezpaństwowcy korzystający z ochrony międzynarodowej na Ukrainie (np. uchodźcy i beneficjenci ochrony uzupełniającej) oraz członkowie ich rodzin
 • obywatele innych krajów posiadający zezwolenie na pobyt stały, którzy nie mogą wrócić do kraju pochodzenia w bezpiecznych i trwałych warunkach (może również obowiązywać odpowiednia ochrona narodowa)

Może to dotyczyć także innych osób, m.in.:

 • Obywateli Ukrainy, którzy uciekli z Ukrainy niedługo przed 24 lutego
 • Obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się na terytorium UE tuż przed 24 lutego (np. w celach wakacyjnych lub zawodowych)
 • obywateli innych krajów posiadających zezwolenie na pobyt czasowy, którzy nie mogą wrócić do kraju pochodzenia w bezpiecznych i trwałych warunkach

Wszystkim osobom uciekającym z Ukrainy, niezależnie od kategorii, do której się należą, przysługuje wjazd do UE przed powrotem do miejsca pochodzenia.

Jakie prawa mają beneficjenci?

 • prawo rezydencji i dostęp do mieszkań
 • dostęp do rynku pracy
 • opiekę społeczną i pomoc medyczną

W przypadku dzieci i młodzieży bez opieki:

 • opiekę prawną
 • dostęp do edukacji

Co ważne posiadanie statusu beneficjenta ochrony czasowej nie wyklucza możliwości ubiegania się o status uchodźcy lub inną formę ochrony dostępną w krajach UE.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *