Eurostat: Liczba ukraińskich uchodźców rośnie

Europejski Urząd Statystyczny Eurostat ujawnił niedawno, że według stanu na sierpień tego roku prawie 4,2 mln obywateli spoza UE, którzy opuścili Ukrainę w wyniku wojny, uzyskało tymczasową ochronę w krajach UE.

Z tymczasowej ochrony w Europie korzysta już 4 mln 155 tys. osób z Ukrainy. 98% z nich posiada obywatelstwo ukraińskie. Najwięcej uchodźców przyjmują trzy kraje UE:

 • Niemcy (1 175 695 osób; 28% ogólnej liczby ukraińskich uchodźców w Europie)
 • Polska (960 550; 23%)
 • Czechy (365 085; 9%)

Liczba uchodźców rośnie z miesiąca na miesiąc

W ciągu miesiąca liczba osób, które wystąpiły o nadanie statusu ochrony tymczasowej, wzrosła o 41 275 osób. To dane Eurostatu na koniec sierpnia 2023 r. (+1% uchodźców w UE w porównaniu z lipcem).

Największy wzrost liczby osób ubiegających się o azyl odnotowano w następujących krajach:

 • Niemcy (+21 830; +1,9%)
 • Czechy (+7545; +2,1%);
 • Holandia (+2635; +1,7%)

Ale nie wszędzie..

Tymczasem niektóre kraje odczuły odpływ Ukraińców. Liczba osób objętych ochroną tymczasową zmniejszyła się w 3 krajach:

 • Polska (-10 530; -1,1%)
 • Włochy (-550; -0,3%)
 • Francja (-420; -0,6%)

Gdzie najwięcej Ukraińców na 1000 mieszkańców?

Na poziomie UE wskaźnik ten kształtuje się średnio na poziomie 9,3 na tysiąc osób. Nnajwięcej ukraińskich uchodźców w stosunku do miejscowej ludności (w przeliczeniu na 1000 mieszkańców) utrzymuje się w następujących krajach:

 • Czechy (33,7)
 • Estonia (26,2)
 • Polska (26,1)
 • Bułgaria (25,6)
 • Litwa (25,3)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *