Od 1 grudnia zmienią się zasady importu i rozliczania pomocy humanitarnej

5 września Gabinet Ministrów Ukrainy przyjął uchwałę „Niektóre kwestie przepływu i rozliczania pomocy humanitarnej w stanie wojennym”. Zgodnie z uchwałą zmienione zostaną zasady przywozu i rozliczania pomocy humanitarnej, a informacje na jej temat będą digitalizowane w zautomatyzowanym systemie.

Zmiany zostały wypracowane przez Ministerstwo Polityki Społecznej wspólnie z organizacjami publicznymi i wolontariuszami w trakcie dyskusji publicznych.

Wśród głównych zmian:

  • wdrożenie dostępnego elektronicznego narzędzia rozliczania pomocy humanitarnej

Za pomocą platformy internetowej „Zautomatyzowany system rejestracji pomocy humanitarnej” organizacje zamierzające importować pomoc humanitarną będą mogły zarejestrować się, zalogować w serwisie, wypełnić i złożyć oświadczenie. Deklaracja zostanie przesłana organom celnym w drodze wymiany informacji. System automatycznie przypisze do zgłoszenia unikalny kod. Zgodnie z tym kodem celnicy przekażą ładunek.

Zachowana zostanie deklaratywna zasada importu pomocy humanitarnej w stanie wojennym, uproszczony zostanie proces importu takich ładunków.

  • organizacje importujące pomoc humanitarną będą składać publiczne raporty po jej rozdysponowaniu

Po przekazaniu przez organizację pomocy należy ją opisać w systemie przed dystrybucją. Następnie – wprowadź dane: kiedy i gdzie (bez podawania danych osobowych osób) ładunek został rozdystrybuowany, czy zostały jakieś resztki i jakie one są. Taki mechanizm wskaże drogę pomocy humanitarnej od darczyńcy, przez odbiorcę, do odbiorców i zagwarantuje przejrzystość procesu.

  • uchwała unieważnia poręczenia

Oznacza to, że pomoc humanitarna dla wojska będzie importowana bez dodatkowych obciążeń biurokratycznych.

Informacje o takich przesyłkach będą niedostępne dla opinii publicznej ze względów bezpieczeństwa.

Data uruchomienia systemu to 1 grudnia 2023 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *