Rząd znacjonalizował „Sense Bank”

21 lipca Rada Ministrów podjęła decyzję o zakupie wszystkich akcji „Sens Banku” od Indywidualnego Funduszu Gwarantowania Depozytów za 1 hrywnę. W ten sposób instytucja finansowa staje się własnością państwa pod kontrolą Ministerstwa Finansów.

Jest to określone w uchwale Rady Ministrów, która jest publikowana na portalu rządowym.

„Przyjąć propozycję Narodowego Banku w sprawie udziału państwa reprezentowanego przez Ministerstwo Finansów w wycofaniu z rynku ważnego systemowo banku spółki akcyjnej „Sense Bank” w sposób określony w ustępie 5 drugiej części art. 39 ustawy Ukrainy „O systemie gwarantowania depozytów osób fizycznych” – czytamy w dokumencie.

Rząd zdecydował również, że państwo, reprezentowane przez Ministerstwo Finansów, odkupi od Państwowego Funduszu Inwestycji Finansowych pełne akcje „Sens Banku” za jedną hrywnę, a organem zarządzającym prawami korporacyjnymi do państwowych akcji banku będzie Ministerstwo Finansów.

Zgodnie z uchwałą „Państwowy Eksportowo-Importowy Bank Ukrainy” („Ukreximbank”) został określony jako instytucja depozytowa, w której otwarty został rachunek papierów wartościowych w imieniu państwa, na który zostaną zapisane akcje „Sens Banku”.

Zwraca się uwagę, że Ministerstwo Finansów otrzymało polecenie zapewnienia zawarcia umowy sprzedaży akcji „Sens Banku”. Wydatki na zakup akcji będą dokonywane kosztem środków budżetowych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów na jego utrzymanie. I zapewnić wypłatę wartości określonych akcji po ich zaksięgowaniu na państwowym rachunku papierów wartościowych w „Ukreximbank”.

Narodowy bank Ukrainy wycofał bank z rynku

20 lipca Narodowy Bank Ukrainy podjął decyzję o wycofaniu „Sense Banku” z rynku (do grudnia 2022 r. – „Alfa Bank Ukraina”) i zwrócił się do Rady Ministrów z wnioskiem o nacjonalizację instytucji finansowej. Na podstawie decyzji zarządu NBU Indywidualny Fundusz Gwarantowania Depozytów wprowadził od 21 lipca tymczasową administrację w „Sens Banku”. W okresie tymczasowego zarządu usługi dla osób fizycznych będą działać normalnie, bez dodatkowych ograniczeń ze strony Funduszu Gwarancji Depozytowych osób fizycznych. Płatności dokonywane przez osoby prawne również będą przyjmowane bez ograniczeń.

„Sens Bank” posiada 130 oddziałów na terenie całej Ukrainy. Instytucja finansowa obsługuje ponad 3 miliony osób fizycznych, 55 000 osób prawnych i 82 000 osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Bank zatrudnia 4500 pracowników.

źródło: suspline.media/internet

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *