„Szkoły na kółkach” pojadą do wsi położonych blisko frontu

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) nawiązał współpracę z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Ukrainy, Państwową Służbą Kryzysową (SES) i Policją Narodową, aby zwiększyć świadomość dzieci w zakresie zasad bezpieczeństwa osobistego i wspierać kulturę bezpieczeństwa.

UNICEF dostarczył dziś 15 pojazdów, które posłużą do prowadzenia mobilnych zajęć z bezpieczeństwa dla dzieci. W samochodach znajduje się specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć zarówno w sali lekcyjnej, jak i poza nią.

Zasady bezpieczeństwa dla najmłodszych

Podczas mobilnych zajęć z bezpieczeństwa SES i Policja Krajowa będą korzystać z interaktywnych narzędzi i formatów opracowanych przez UNICEF, aby uczyć dzieci o tematach ratujących życie, takich jak świadomość min, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, bezpieczeństwo w domu, zasady bezpieczeństwa na drodze, bezpieczeństwo w okresie zimowym i bezpieczeństwo w wodzie, cyberbezpieczeństwo i nie tylko.

„Zrozumienie zasad bezpieczeństwa w domu i na ulicach, zwłaszcza zagrożeń związanych z minami, jest niezwykle ważne” – powiedział Murat Sahin, przedstawiciel UNICEF na Ukrainie.

Pojazdy dotrą do dzieci z zagrożonych obszarów

Mobilne klasy bezpieczeństwa będą działać w obwodach dnieprskim, mikołajowskim, odeskim, zaporożskim, połtawskim, charkowskim, sumskim, kijowskim, żytomierskim i czernihowskim, a także w mieście Kijowie.

Prawie jedna trzecia dzieci nie mogła rozpocząć edukacji stacjonarnej ze względu na bliskość linii frontu i ostrzał. Tych 15 mobilnych sal lekcyjnych będzie działać na dotkniętych obszarach, oferując dzieciom interaktywne metody i ciekawe narzędzia, dzięki którym będą informowane, świadome i edukowane na temat bezpieczeństwa w kopalniach i innych tematów związanych z ich dobrostanem. Dzięki temu partnerstwu dotrzemy do najbardziej zagrożonych dzieci w całym kraju” – dodał Murat Sahin.

„Pojazdy te pojadą do dziesięciu obwodów Ukrainy i do Kijowa. Będą jeździć w odległych obszarach i społecznościach, gdzie dzieci nie mają dostępu do nauki stacjonarnej. Na zajęciach znajdziesz wszystko, co dziecko powinno wiedzieć” – powiedział Ihor Kłymenko, Minister Spraw Wewnętrznych Ukrainy.

Aby lekcje były bardziej angażujące dla dzieci i młodzieży, UNICEF wraz z SES, policją i organizacją pozarządową „Platforma Kulturalna Zakarpacia” opracowała scenariusze lekcji i materiały interaktywne, wykorzystując edutainment, podejście do nauki poprzez zabawę. Materiały szkoleniowe dotyczące bezpieczeństwa dostępne są także na spilnoteka.org.

Dodatkowe szkolenia dla kadry

Ponadto UNICEF zorganizował szkolenie kształcące dla przedstawicieli SES i Policji Krajowej, którzy poprowadzą zajęcia mobilne. Tematyka szkoleń dotyczy zasad nauczania zagadnień związanych z bezpieczeństwem osobistym według międzynarodowych standardów, interaktywnych metod nauczania współczesnych dzieci, a także na temat psychologicznych aspektów pracy z dziećmi w warunkach wojennych.

Opracowując format mobilnych zajęć z bezpieczeństwa, UNICEF oparł się na swoim doświadczeniu w prowadzeniu spotów UNICEF Spilno. Te przyjazne dzieciom przestrzenie dają dzieciom możliwość spędzenia czasu z rówieśnikami, zabawy i nauki w bezpiecznej przestrzeni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *