Ukraina przechodzi do europejskiego systemu certyfikacji żywności

Od 15 stycznia 2024 Ukraina planuje przejść na korzystanie z platformy internetowej Komisji Europejskiej do certyfikacji i obsługi eksportu/importu/tranzytu zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, produktów spożywczych, pasz (TRACES NT) do certyfikacji ładunków.

Jak wynika z komunikatu Państwowej Służby Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumentów, wdrożenie systemu znacznie uprości formalne procedury wywozu i tranzytu produktów spożywczych na terytorium Unii Europejskiej przy przekraczaniu granicy państwowej.

Zakres rodzajów produktów spożywczych, których certyfikacja będzie prowadzona przy użyciu systemu TRACES NT, wynika z dostosowanych i zintegrowanych z systemem formularzy certyfikatów. Obecnie są to następujące formy:

  • urzędowe świadectwo na import jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi do Unii Europejskiej;
  • urzędowe świadectwo na import do Unii Europejskiej produktów jajecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi;
  • urzędowe świadectwo na import do Unii Europejskiej przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, które zostały poddane specjalnej obróbce mającej na celu zmniejszenie ryzyka innego niż pasteryzacja (MODEL DAIRY-PRODUCTS-ST);
  • urzędowe świadectwo na import do Unii Europejskiej miodu i innych produktów pszczelarskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi;
  • świadectwo urzędowe na import do UE półproduktów mięsnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (MODEL MP-PREP);
  • urzędowe świadectwo zdrowia zwierząt na potrzeby importu do Unii Europejskiej żywych ryb, żywych skorupiaków i produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z tych zwierząt przeznaczonych do spożycia przez ludzi (próbka FISH-CRUST-HC);
  • świadectwo urzędowe na import do UE świeżego mięsa przeznaczonego do spożycia przez ludzi, z wyjątkiem mięsa rozdrobnionego i mięsa odkostnionego mechanicznie, pochodzącego z drobiu, z wyjątkiem szeregu mięs bez kości (WZÓR POU).

„W procesie adaptacji i wdrażania formularzy certyfikatów w TRACES NT lista ta będzie uzupełniana” – zapewnił departament.

W związku z powyższym, w celu uniknięcia nieuzasadnionych opóźnień w procesie certyfikacji ładunków (zgodnie z wymienionymi wzorami certyfikatów), Państwowa Służba Produkcyjno-Konsumencka proponuje przeprowadzenie szeregu działań przygotowawczych, w szczególności:

  • Zapoznaj się z materiałami metodycznymi dotyczącymi funkcjonalności i pierwszych kroków do rozpoczęcia pracy z TRACES NT, a także informacjami na temat tworzenia certyfikatu w systemie.
  • Wyznacz osobę odpowiedzialną do rejestracji w systemie TRACES NT i utwórz żądanie potwierdzenia (zatwierdzenia) uprawnień i roli użytkownika.
  • Wyślij list z prośbą na adres jednostki terytorialnej Państwowej Służby Produkcyjnej i Konsumenckiej w miejscu występowania zdolności do potwierdzenia (zatwierdzenia) zdolności zgodnie z zaleceniami metodologicznymi na stronie internetowej wydziału.

Resort przypomniał, że warunkiem potwierdzenia (walidacji) przepustowości w systemie TRACES NT jest państwowa rejestracja zdolności lub uzyskanie pozwolenia na eksploatację tej przepustowości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *