Wsparcie finansowe od PCK w Poznaniu dla uchodźców w Ukrainy (pl/uk)

Jeśli opuściłeś Ukrainę z powodu obecnej wojny i potrzebujesz wsparcia, możesz ją otrzymać od PCK. Rejestracja do programu wsparcia finansowego dla uchodźców z Ukrainy w WOO PCK w Poznaniu została przedłużona do 26 maja 2023.

Якщо ви покинули Україну через нинішню війну і потребуєте підтримки, ви можете її отримати від Польського Червоного Хреста. Реєстрацію на програму фінансової підтримки для біженців з України в WOO PCK у Познані продовжено до 26 травня 2023 року.

Polski Czerwony Krzyż, przy wsparciu Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, udziela pomocy pieniężnej osobom, które zostały przesiedlone w wyniku konfliktu na Ukrainie i mieszkają w Poznaniu, mają złe warunki bytowe i nie otrzymywały wcześniej pomocy finansowej od Czerwonego Krzyża i innych organizacji humanitarnych.

Nabór wniosków o samodzielną rejestrację trwa do 26 maja 2023 r.

Zgłoś się do programu za pomocą aplikacji mobilnej AccessRC.

Więcej informacji o działalności Polskiego Czerwonego Krzyża i Oddziału w Poznaniu można znaleźć tutaj:

Zarejestruj się w Polskim Czerwonym Krzyżu, aby uzyskać pomoc finansową.

Kto może złożyć wniosek?

Pomoc finansowe jest dostępna dla osób, które:

1. Opuściły Ukrainę po 24 lutego 2022 r. (w tym 24 lutego).

2. Znajdują się aktualnie w powiecie poznańskim.

3. Nie otrzymały pomocy finansowej od innych organizacji humanitarnych (np. ONZ, IRC, LWF, Fundacja ADRA Polska, Polska Akcja Humanitarna, PCPM).

4. Są w gospodarstwie domowym o złych warunkach bytowych, gdzie przeciętny dochód jest równy lub niższy niż 2450 zł oraz

5. Pasują do co najmniej jednej z tych kategorii:
• Jednoosobowe gospodarstwo domowe z co najmniej 1 dzieckiem (poniżej 18 lat) lub osobami starszymi (w wieku co najmniej 60 lat)
• Starsze gospodarstwo domowe na czele (w wieku co najmniej 60 lat)
• Gospodarstwo domowe z 2 lub więcej osobami na utrzymaniu (<18, >60)
• Gospodarstwo domowe z jedną lub kilkoma osobami o szczególnych potrzebach.

Gdzie pobrać aplikacje?

Aplikację do samorejestracji AccessRC można pobrać pod linkami:

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.ifrc.self_registration

IOS: https://apps.apple.com/app/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0/id1619005116

Ważne

Należy pamiętać, że utworzenie profilu nie wystarczy, aby zarejestrować się w dostępnych programach. Możesz aplikować na dostępny program w zakładce „Programy”, klikając na niego i postępując zgodnie z dalszymi instrukcjami.

Więcej informacji można otrzymać przez infolinię Polskiego Czerwonego Krzyża pod numerem +48 800 088 136 (bezpłatny dla dzwoniących na terenie Polski; niedostępna poza granicami Polski) lub +48 22 152 06 20 (rozmówca płaci za połączenie; dostępny dla dzwoniących poza granicami Polski)

 


Польський Червоний Хрест за підтримки Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця надає грошову допомогу особам, які були переміщені внаслідок конфлікту в Україні та проживають у Познані, які живуть у поганих умовах і раніше не отримували фінансова допомога від Червоного Хреста та інших гуманітарних організацій.

Прийом заяв на самореєстрацію триває до 26 травня 2023 року.

Подайте заявку на участь у програмі за допомогою мобільного додатку AccessRC.

Більше інформації про діяльність Польського Червоного Хреста та Познанського відділу можна знайти тут:

Хто може подати заявку?

Фінансову допомогу можуть отримати люди, які:

1. Виїхав з України після 24 лютого 2022 року (включно з 24 лютого).

2. Зараз вони знаходяться в районі Познані.

3. Вони не отримували фінансової допомоги від інших гуманітарних організацій (наприклад, ООН, IRC, LWF, ADRA Polska Foundation, Polish Humanitarian Action, PCPM).

4. Вони перебувають у домогосподарстві з поганими життєвими умовами, де середній дохід дорівнює або нижчий за 2450 злотих, і

5. Вони підпадають під одну або декілька з цих категорій:
• Домогосподарство з однієї особи з принаймні 1 дитиною (до 18 років) або літнім (60 років і старше)
• Старша сім’я лідирує (віком 60 років і старше)
• Домогосподарство з двома або більше утриманцями (<18, >60)
• Домогосподарство з однією або кількома людьми з особливими потребами.

Де завантажити програми?

Додаток для самостійної реєстрації AccessRC можна завантажити за такими посиланнями:

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.ifrc.self_registration

iOS: https://apps.apple.com/app/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0 /id1619005116

важливо

Зверніть увагу, що створення профілю недостатньо для реєстрації в доступних програмах. Ви можете подати заявку на доступну програму у вкладці «Програми», натиснувши на неї та дотримуючись подальших інструкцій.

Додаткову інформацію можна отримати на гарячій лінії Польського Червоного Хреста за номером +48 800 088 136 (безкоштовний для дзвінків у межах Польщі; недоступний за межами Польщі) або +48 22 152 06 20 (автор, що телефонує, платить за дзвінок; доступний для дзвінків за межами Польщі)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *