Narodowy Bank Ukrainy obniżył stopy procentowe

Zarząd Narodowego Banku Ukrainy (NBU) na posiedzeniu 27 lipca podjął decyzję o obniżeniu stóp procentowych z 25% do 22%.

Poinformował o tym szef Narodowego Banku Ukrainy Andrij Pisznyj.

„Szybkie wyhamowanie inflacji oraz stabilna sytuacja na rynku walutowym umożliwiają rozpoczęcie cyklu obniżania stopy dyskontowej. Biorąc pod uwagę poprawę oczekiwań inflacyjnych oraz prognozę dalszego wyhamowania inflacji, obecna i prognozowana stopa redukcja jest zgodna z zachowaniem atrakcyjności oszczędności w hrywnach” – powiedział Andrij Pisznij.

Szef NBU podkreślił, że jest to ważny element zapewnienia stabilności kursu walutowego poprzez złagodzenie restrykcji walutowych i przejście na większą elastyczność kursową. Jednocześnie obniżenie stopy dyskontowej na tle zachowania stabilności makrofinansowej będzie sprzyjać ożywieniu gospodarczemu.

Pyshnyi dodał, że inflacja konsumencka w ujęciu rocznym przekroczyła na początku roku 26%, a w czerwcu spadła do 12,8%, co przekroczyło oczekiwania NBU. Oprócz efektu bazy porównania, na spadek inflacji wpłynęły czynniki podażowe, w tym nasycenie rynków żywności i paliw, a także spadek cen energii na rynkach światowych.

Biorąc pod uwagę obniżkę stopy dyskontowej, zarząd NBU obniżył także oprocentowanie certyfikatów depozytowych typu overnight o 2 punkty procentowe do 18%, a kredytów refinansowych o 3 punkty procentowe do 24%. Oprocentowanie trzymiesięcznych certyfikatów depozytowych nadal będzie równe stopie dyskontowej, czyli 22%.

NBU dodał, że zaktualizowana prognoza makro przewiduje dalsze obniżanie stopy dyskontowej: będzie to następować stopniowo, aby nie zaszkodzić trendowi do stałego spadku inflacji i stabilności rynku walutowego.

W styczniu 2022 roku NBU podniósł stopę dyskontową do 10%. Wraz z wybuchem wojny na pełną skalę stopa dyskontowa pozostała niezmieniona. 3 czerwca 2022 roku stopy procentowe zostały podwyższone z 10 do 25%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *