Ukraińcy mogą otrzymać w Polsce nową pomoc finansową

Jak informuje portal ukrainianinpoland.pl pomoc finansową Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) mogą dziś otrzymać rodziny ukraińskich uchodźców, a także osoby prywatne.

Kto wśród Ukraińców może otrzymać pomoc finansową od PCPM?

W Polsce uchodźcy ukraińscy mają możliwość otrzymania różnorodnej pomocy finansowej od państwa i fundacji charytatywnych. Rodziny ukraińskich uchodźców, a także pojedyncze osoby, mogą dziś otrzymać pomoc finansową od PCPM.

Aby otrzymać pomoc finansową, należy spełnić określone kryteria.

1. Osoby, które po raz pierwszy przybyły do Polski nie wcześniej niż 15 lutego 2023 r. i po tej dacie otrzymały numer PESEL wraz ze statusem UKR.

2. Nigdy nie otrzymali pomocy finansowej na podstawowe potrzeby rodziny od żadnej organizacji humanitarnej na terenie Polski.

3. Rodziny lub osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, które mają trudności w zapewnieniu podstawowych potrzeb i dostępie do rynku pracy:

 • seniorzy (60+),
 • ludzie niepełnosprawni,
 • samotni rodzice/opiekunowie rodziny z co najmniej dwoma osobami na utrzymaniu (tj. dziećmi do lat 18 lub seniorami 60+),
 • samotne matki w ciąży lub karmiące z dwójką dzieci,
 • osoby wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej lub stałego leczenia i posiadające dokumenty potwierdzające (wymagane).

W jakich regionach Polski wdrażana jest pomoc finansowa PCPM?

Fundacja PCPM informuje, że projekt pomocy finansowej ukraińskim uchodźcom jest w trakcie realizacji. Niemniej jednak odtąd proces udzielania pomocy finansowej nie będzie prowadzony we wszystkich województwach Polski, a jedynie w następujących miastach i na ich przedmieściach:

 • Warszawa
 • Szczecin
 • Lublin
 • Toruń
 • Bydgoszcz
 • Wrocław
 • Poznań
 • Katowice
 • Łódź

Na jaką pomoc finansową można liczyć ze strony PCPM?

Dopłaty finansowe dla osób bezbronnych z Ukrainy od PCPM stanowią pomoc wielocelową. Pomoc pieniężna udzielana jest na okres 3 miesięcy w wysokości 820 zł na osobę (do 5 członków rodziny).

Jak Ukraińcy mogą zarejestrować się w celu uzyskania pomocy finansowej od PCPM?

Aby zarejestrować się w celu uzyskania pomocy finansowej, należy wypełnić specjalną ankietę. Kwestionariusz jest dostępny pod tym linkiem: https://forms.gle/iqjZD67PFcNmkxG39.

Wypełniając ankietę należy odpowiedzieć na szereg pytań, aby wolontariusze mogli ocenić, czy spełnione są kryteria osób potrzebujących pomocy finansowej. Należy wypełnić dokładnie wszystkie punkty kwestionariusza, aby mieć możliwość otrzymania pieniędzy. Organizatorzy stanowczo proszą także o nieprzesyłanie formularza zgłoszeniowego więcej niż raz, gdyż może to spowodować awarię systemu. W formularzu zgłoszeniowym należy podać: imię i nazwisko, polski numer telefonu, z którego będzie się korzystało co najmniej do października 2023 r., datę pierwszego przyjazdu do Polski po 24.02.2022 r., województwo, w którym obecnie się mieszka oraz jednorazowy kod, jeśli go posiadasz

Celem niniejszej ankiety jest umożliwienie Fundacji PCPM zrozumienia sytuacji społeczno-ekonomicznej rodzin ukraińskich, aby zapewnić im odpowiednią pomoc w trudnej sytuacji. Dodatkowo, jeśli jesteś zainteresowany wypełnieniem ankiet, ale z różnych powodów nie możesz tego zrobić samodzielnie, musisz zostawić swój numer telefonu w tym formularzu: https://forms.gle/ar2nRZoj128yhy2G9.

Pamiętaj, że wypełnienie ankiety nie gwarantuje otrzymania zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. A nawet jeśli pomyślnie przejdzie się rozmowę kwalifikacyjną, nie oznacza to, że otrzyma się pomoc finansową. Odmowy oznacza to iż nie spełnia się wymaganych kryteriów. Od tej decyzji nie przysługuje odwołanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *