NBU obniżył stopę procentową do 16%

Narodowy Bank Ukrainy (NBU) obniżył stopy procentowe o 4% do 16%, pozostawiając jednocześnie oprocentowanie operacji z bankami na niezmienionym poziomie.

Informację o tym opublikował Narodowy Bank Ukrainy na swojej stronie.

„Zarząd Narodowego Banku Ukrainy podjął decyzję o ustaleniu od 27 października 2023 roku stopy dyskontowej na poziomie 16%, zrównując ją ze stopą jednodniowych certyfikatów depozytowych. W ten sposób Narodowy Bank zmodernizuje swoją konstrukcję operacyjną polityki pieniężnej polityka według systemu „dolnego limitu” – głosi komunikat

Jednocześnie stawki za inne operacje NBU z bankami ustalane są w następujący sposób: stawka za trzymiesięczny DS będzie równa „stawce księgowej + 4 punkty procentowe”. (20%), a dla kredytów refinansowych – „stopa księgowa + 6 punktów procentowych”. (22%).

„Więc w rzeczywistości stopy procentowe dla operacji NBU z bankami pozostaną niezmienione” – zauważa regulator.

Inflacja dużo mniejsza niż zakładano

NBU poprawiło także prognozę inflacji na koniec 2023 roku z 10,6% do 5,8%. Głównym czynnikiem tego przeglądu jest wpływ wysokich zbiorów na dynamikę cen żywności. Jednocześnie jednak regulator podniósł prognozę inflacji na 2024 rok – z 8,5% do 9,8%.

„Przyspieszenie wzrostu cen w przyszłym roku będzie wynikać z tegorocznej niskiej bazy odniesienia dla kosztów produktów spożywczych, dłuższego utrzymywania się presji na koszty działalności w związku z rewizją założeń o zagrożeniach bezpieczeństwa, wzrostu wynagrodzeń oraz przyspieszenia wzrostu regulowanych administracyjnie cen” – czytamy w raporcie.

NBU zauważyło, że inflacja w 2025 roku ulegnie dalszemu spowolnieniu do 6%.

„Ułatwi to przede wszystkim oczekiwane zmniejszenie zagrożeń bezpieczeństwa, jakie zakłada prognoza NBU. Przywrócenie optymalnej logistyki i produkcji w okresie powojennym umożliwi zwiększenie podaży towarów i ograniczenie presji cenowej. Istotny wpływ na dynamikę cen będzie miał także oczekiwany spadek światowych cen energii” – wyjaśnił NBU

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *