Podwoiła się liczba ukraińskich uchodźców chcących pozostać za granicą

W ciągu roku podwoiła się liczba ukraińskich uchodźców chcących pozostać za granicą. Zdecydowana większość nadal chce jednak wrócić do swojej ojczyzny. Wynika to z badania „Kluczowy kapitał: jak procesy migracji wpływają na biznes” przeprowadzonego przez Gradus Research dla Kijowskiego Międzynarodowego Forum Ekonomicznego.

Gradus Research przeprowadziło ankietę na potrzeby Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Kijowie 2023, która obejmowała badanie Ukraińców, którzy wyemigrowali za granicę od początku wojny na pełną skalę i nadal tam przebywają, a także badanie społeczności biznesowej.

Większość migrantów zaadaptowała się za granicą, ale chce wrócić na Ukrainę

Głównym powodem wyjazdu za granicę od początku wojny na pełną skalę jest kwestia bezpieczeństwa i dobrostanu rodziny, jak stwierdziła prawie połowa ankietowanych (45%). Polska (29%), Litwa (16%) i Niemcy (10%) pozostają w czołówce krajów migracji. A prawie dwie trzecie respondentów (62%) twierdzi, że udało im się (w pełni lub raczej) zaadaptować do życia w kraju przyjmującym.

Do najczęściej wymienianych trudności adaptacyjnych zalicza się lokalny język (40%), trudności finansowe (28%) oraz znalezienie mieszkania (24%).

Jednocześnie można stwierdzić dużą chęć powrotu ukraińskich migrantów do domu na Ukrainę — obecnie odsetek takich respondentów wśród respondentów wynosi 63%, podczas gdy rok temu było to 67%.

Liczba Ukraińców którzy chcą zostać zagranicą wzrosła w ciągu roku z 8% do 18%.

Większość migrantów pracuje

Wyniki badania wskazują na wysoki poziom zatrudnienia wśród ukraińskich migrantów. 70% ankietowanych mieszkańców Ukrainy, którzy od początku wojny wyjechali za granicę, jest obecnie zatrudnionych. 54% pracuje w kraju goszczącym, kolejne 12% jest zatrudnionych w ukraińskich firmach i pracuje zdalnie, a 4% pracuje zdalnie dla firmy zagranicznej. Główną przyczyną bezrobocia wśród ankietowanych migrantów z Ukrainy jest najczęściej brak znajomości lokalnego języka (43%).

Dochód firm w Ukrainie spada

Jednocześnie 76% respondentów stwierdziło, że w czasie wojny na pełną skalę spadł średni miesięczny dochód ich firmy.

Jak wynika z badania środowiska biznesowego, jedynie 24% ankietowanych firm odczuwa niedobory kadrowe. Kluczowymi wyzwaniami biznesowymi pozostają utrzymanie wynagrodzeń (44% wobec 50% w listopadzie 2022 r.) oraz rynków/klientów (41% wobec 51%). Do pierwszej trójki (41%) trafił nowy czynnik zapewniający funkcjonowanie biznesu w czasie przerwy w dostawie prądu, a utrzymanie zespołu spadło na czwarte miejsce (39% vs. 51%).

źródło/infografika: gradus.app

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *