1/3 pomocy pomocy humanitarnej nie dotarła do wojska

Od początku tego roku na 9 tys. zweryfikowanych faktów przekazania wojsku towarów pomocy humanitarnej, w ponad 3 tys. przypadków nie potwierdzono jej dotarcia do jednostek wojskowych.

Informację o tym podała Państwowa Służba Celna Ukrainy na podstawie wyników wspólnych kontroli Departamentu Zwalczania Przemytu i Naruszeń Przepisów Celnych Państwowej Służby Celnej oraz Departamentu Audytu Wewnętrznego Ministerstwa Obrony Ukrainy.

„W ciągu 9 miesięcy 2023 r. w wyniku wspólnych działań zweryfikowano ponad 9 tys. faktów dotyczących przemieszczania towarów pomocy humanitarnej do 200 jednostek wojskowych. Stwierdzono ponad 3 tys. przypadków niepotwierdzenia ich przybycia do jednostek wojskowych” informuje komunikat.

Resort zauważył, że fakty te wykryto dzięki wprowadzonemu mechanizmowi wspólnej kontroli nad przybyciem towarów humanitarnych do jednostek wojskowych. Dawała możliwość szybkiej wymiany informacji w zakresie potwierdzania odbioru tego towaru przez formacje wojskowe oraz identyfikacji ryzykownych odpraw celnych.

Celnicy przesłali do organów ścigania 387 zawiadomień o faktach wskazujących na znamiona przestępstwa. Sporządzono także 320 protokołów w sprawie naruszeń przepisów celnych, w których przedmiotem przestępstw są towary pomocy humanitarnej.

„Jesteśmy wdzięczni organizacjom publicznym, wolontariuszom i darczyńcom międzynarodowym, którzy pomagają Ukrainie. Jednocześnie przypominamy, że import towarów w celach handlowych pod pozorem pomocy humanitarnej stanowi naruszenie obowiązujących przepisów i pociąga za sobą powstanie odpowiedzialności – dodała Państwowa Służba Celna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *