Na Ukrainie uruchomiono system eFish (eRiba)

Na Ukrainie uruchomiono Jednolity Państwowy Elektroniczny System Zarządzania dla Przemysłu Rybackiego (eRiba). Daje początek zakrojonej na szeroką skalę cyfryzacji sfery, która wyeliminuje korupcję i wyprowadzi branżę rybną z szarej strefy.

Teraz w e-systemie dostępne jest pierwsze narzędzie — deklarujące prawo do połowów komercyjnych. Usługa wkrótce będzie dostępna na portalu Diya.

https://efish.gov.ua/

Szara strefa dominuje w rybołówstwie

Według szacunków ekspertów rynek szarej strefy wynosił 850 mln UAH rocznie, a szara strefa stanowi 60% rynku. Oznacza to, że większość pokarmu dla ryb dostępnego na rynku była nielegalna, niewyjaśniona i nieuregulowana.

Stworzenie jednolitego państwowego elektronicznego systemu zarządzania sektorem rybołówstwa zmieni podejście do kształtowania rynku, interakcji pomiędzy przedstawicielami sektora a władzami.

Nowy system ma to zmienić

Z usług będzie można korzystać online, bez konieczności udawania się do instytucji państwowych i wypełniania papierowych wniosków. Znacząco przyspieszy to odbiór usługi, odsunie urzędnika od procesu i znacznie odciąży przedsiębiorcę, ponieważ dzięki usłudze online zezwolenie zostanie wydane automatycznie w ciągu dwóch dni.

Ujednolicony państwowy elektroniczny system zarządzania sektorem rybołówstwa i serwisem internetowym został opracowany przez Ministerstwo Polityki Agrarnej i Żywności Ukrainy oraz Państwową Agencję Melioracji i Rybołówstwa Ukrainy we współpracy z Ministerstwem Transformacji Cyfrowej Ukrainy przy wsparciu projekt USAID / UK Aid „Przejrzystość i odpowiedzialność w administracji państwowej i usługach / TAPAS” oraz Biuro Skutecznych Regulacji BRDO.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *