Produkcja produktów GMO na Ukrainie jest już legalna

Rada Najwyższa przyjęła w drugim czytaniu w całości ustawę „O państwowej regulacji działalności w zakresie inżynierii genetycznej i kontroli państwa nad wprowadzaniem do obrotu organizmów i produktów genetycznie zmodyfikowanych”.

Za ustawą nr 5839 głosowało 276 parlamentarzystów, przekazał deputowany ludowy Jarosław Żeleźniak.

Zgodnie z notą wyjaśniającą, dokument określa państwową regulację działalności w zakresie inżynierii genetycznej oraz kontrolę państwa nad wprowadzaniem do obrotu organizmów i produktów genetycznie zmodyfikowanych.

Ustawa definiuje pojęcia „organizm genetycznie zmodyfikowany”, „produkt genetycznie zmodyfikowany”, „produkt GMO jako produkt spożywczy”. Dokument wprowadza także państwową rejestrację GMO.

Przed przyjęciem ustawy w drugim czytaniu wprowadzono do niej poprawki, które zakazują uprawy i importu kukurydzy GMO, a także uprawy genetycznie modyfikowanych buraków cukrowych i rzepaku przez pięć lat.

Dokument wprowadza kompleksowe uregulowanie podstaw prawnych i organizacyjnych działalności inżynierii genetycznej poprzez wprowadzenie nadzoru państwa nad stosowaniem GMO i obrotem tymi produktami.

Ponadto projekt ustawy usprawnia system oceny ryzyka GMO pod kątem możliwego wpływu na zdrowie człowieka, wprowadza europejskie mechanizmy państwowej rejestracji GMO, poprawia wymagania dotyczące etykietowania produktów GMO, a także ustanawia odpowiedzialność za naruszenia przepisów w tym zakresie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *