Raport projekt Justice24 – udokumentowanie zbrodni wojennych

Prezentujemy raport przygotowany przez Wolne Sądy podsumowujący projekt Justice24

Fundacja 'Wolne Sądy’ zgodnie ze swoją misją środowiska prawniczego stoi na straży wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie. W obliczu bezprawnej inwazji na Ukrainę rozpoczętej w lutym 2022 r. członkowie Fundacji poczuli moralny obowiązek nie tylko do zajęcia stanowiska, ale i działania.

Projekt Justice 24 by udokumentować zbrodnie Rosjan

We współpracy z Ukraińską Helsińską Unią Praw Człowieka (UHHRU), i koordynacją ukraińskiej prawniczki Oleny Sotnyk Fundacja Wolne Sądy zainicjowała projekt Justice 24.
Celem projektu Justice24 było udokumentowanie zbrodni wojennych popełnionych przez Rosję w Ukrainie oraz pomoc ofiarom w dochodzeniu sprawiedliwości przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.
Projekt ten został szczegółowo opisany w raporcie, który został dzisiaj zaprezentowany. .
Tylko stałe i skuteczne wsparcie społeczności międzynarodowej dla Ukrainy może pomóc w zakończeniu wojny. Zbliża się szczyt Rady Europy w Reykjaviku – wzywamy do zdecydowanych działań na rzecz przywrócenia pokoju i sprawiedliwości w regionie.
Link do raportu TUTAJ
Raport jest w języku angielskim

O Fundacji Wolne Sądy

Fundacja 'Wolne Sądy’ została powołana przez prawników, którzy na fali protestów społecznych w obronie niezależności sądownictwa w lipcu 2017 roku powołali do życia nieformalną inicjatywę obywatelską #WolneSądy. Od tego czasu bez wytchnienia działają oni na rzecz ochrony praworządności, umacniania niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
Działalność ich można wspomóc na https://patronite.pl/wolnesady

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *