Ukraina planuje likwidację 1278 przedsiębiorstw państwowych.

Decyzję podjął Fundusz Mienia Państwowego (SPFU), który zarządza obecnie 2364 przedsiębiorstwami państwowymi. Departament twierdzi, że 82% przedsiębiorstw państwowych jest nieproduktywnych, istnieje tylko na papierze i ma miliony skumulowanych długów. Fundusz planuje w tym roku likwidację 347 przedsiębiorstw, w 2024 400, a w 2025 kolejnych 141. Likwidacja może potrwać od 4 miesięcy do 1,5 roku.SPFU przygotowało także projekt ustawy, która ma usamodzielnić procedurę likwidacyjną i dać możliwość spłaty długów tych przedsiębiorstw. Zwraca się uwagę, że likwidacja majątku niepracującego zmniejszy obciążenie budżetowe zadłużeniem, zrekompensuje pracownikom skumulowane długi, stworzy nowe firmy korzystające z majątku nierentownych przedsiębiorstw oraz poprawi i rozwinie ukraińską gospodarkę.
Do końca 2023 roku fundusz planuje zarządzać jeszcze ok. 1200 przedsiębiorstwami Skarbu Państwa. Jednocześnie 82% portfela SPFU nie może zostać sprywatyzowane: 664 znajdują się na terenach czasowo okupowanych, 1278 zostało zlikwidowanych w wyniku upadłości, a 134 pozostanie pod zarządem funduszu.

źródło: ubn.news

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *