Wzrost przychodów Ukrposhty o 1,3 mld uah w 2023 roku

Narodowy Operator Pocztowy Ukrainy odnotował w 2023 roku wzrost przychodów netto o 1,3 mld UAH. W ciągu ostatniego roku spółka osiągnęła przychody na poziomie 11,6 mld UAH, czyli o ponad 12% więcej niż wyniki za rok 2022 (10,3 mld UAH).

Wynik tak ze sprawozdań finansowych spółki, potwierdzonych przez niezależnego międzynarodowego audytora.

Dochody z usług poczty krajowej wzrosły o 18% w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku i wyniosły 6,5 mld UAH. Doręczanie paczek i małych paczek – o 34%, usługi międzynarodowej wymiany pocztowej – o 61%.

Wśród istotnych czynników, które miały negatywny wpływ na wskaźniki finansowe spółki, można wyróżnić opóźnienia w zatwierdzaniu taryf regulowanych oraz wywiązywaniu się z nieodpłatnych zobowiązań w zakresie wspierania państwowych inicjatyw społecznych.

Pomimo agresji militarnej, zniszczeń, przerw w dostawie prądu i trudnych warunków ekonomicznych w 2023 roku firma nie tylko zapewniła płynną działalność operacyjną, ale także zwiększyła zakres świadczenia kluczowych usług i, co za tym idzie, poprawiła wyniki finansowe, przygotowane na przyszłe wyzwania czasu wojny. W porównaniu do roku 2022 strata netto spółki spadła o prawie 37% i wyniosła 796 mln UAH.

Również w 2023 roku Ukrposhta kontynuowała realizację strategicznych projektów inwestycyjnych, takich jak aktualizacja infrastruktury logistycznej, automatyzacja sieci i wzmocnienie jej odporności na przerwy energetyczne i komunikacyjne, modernizacja floty i wymiana krytycznych systemów informatycznych.

„Jestem wdzięczny zespołowi za stabilność i stabilną pracę nad wynikiem” – zauważył dyrektor generalny firmy Ihor Smilyanskyi. – Pomimo dzisiejszych wyzwań Ukrposzta zwiększyła swoje dochody netto, poprawiła główne wskaźniki operacyjne, wywiązała się ze wszystkich zobowiązań finansowych i wpłaciła do budżetu Ukrainy prawie 3 miliardy hrywien podatków. Co więcej, nie ustawaliśmy w rozwoju i kontynuowaliśmy realizację kluczowych programów inwestycyjnych, poprawę jakości usług, warunków pracy pracowników oraz wdrażanie licznych inicjatyw społecznych na rzecz wsparcia państwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *