Liczba absolwentów szkół spadła o połowę w ciągu ostatnich 15 lat

W związku z gwałtownym spadkiem liczby absolwentów szkół na Ukrainie, liczba uczelni wyższych ulegnie zmniejszeniu.

Informację tę przekazał wiceminister edukacji Michaił Winnicki.

W ciągu ostatnich 15 lat liczba absolwentów na Ukrainie zmniejszyła się prawie o połowę.

„W tym roku na Ukrainie absolwentów szkół było około 360 tysięcy. 15 lat temu, w 2008 roku, liczba ta sięgała 640 tys. Dalsze prognozy również są rozczarowujące. Bazując wyłącznie na danych demograficznych, które nie uwzględniają wskaźników migracji związanych z wojną, obserwujemy stały spadek liczby osób urodzonych na terytorium Ukrainy 17 lat temu. Do 2033 roku będziemy mieli około 300 tysięcy absolwentów – i to jest liczba, która zakłada zwrot terytoriów, które nie są jeszcze kontrolowane przez Ukrainę” – powiedział Winnicki.

Również na Ukrainie w 2008 roku istniało około 350 uniwersytetów, na każdym kształciło się średnio 6700 studentów. W 2021 r. ogólna liczba uczelni spadła do 300, a studentów do 3400. Nie ma danych na rok 2023, „ale można zrozumieć, że jest ich jeszcze mniej”.

„Biorąc pod uwagę te dane, w taki czy inny sposób powinna nastąpić pewna redukcja lub konsolidacja instytucji szkolnictwa wyższego, ale jest to proces niezwykle bolesny” – powiedział Winnicki.

zdjęcie główne: Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *