Polska wciąż ulubionym sąsiadem Ukrainców

Polska jest liderem w poziomie pozytywnego nastawienia Ukraińców do krajów sąsiadujących. Na ostatnim miejscu znajduje się Białoruś. Rosja nie była ujęta w badaniach.

Sondaż został przeprowadzony przez Fundację Inicjatyw Demokratycznych imienia Ilko Kuczeriwa.

Liderem w poziomie pozytywnego nastawienia Ukraińców do krajów sąsiadujących jest Polska. Tym samym 66% Ukraińców ma do Polski pozytywny stosunek, jedynie 8% jest nastawiony negatywnie, a 22% obywateli ma nastawienie neutralne. Co drugi Ukrainiec (51%) uważa, że społeczeństwo Polski ma pozytywny stosunek do Ukrainy, natomiast 13% respondentów uważa, że Polacy mają negatywny stosunek do Ukrainy.

Liderem jeśli chodzi o negatywne nastawienie wśród swoich sąsiadów (na tej liście nie znalazła się Rosja) jest Białoruś. Obecnie 78% Ukraińców ma negatywny stosunek do Białorusi, a większość z nich (58%) jest jednoznacznie negatywna. Neutralną postawę wykazuje 12% (najniższy wskaźnik neutralności wśród wszystkich sąsiadów), ale na koniec 2023 roku pozytywny stosunek do Białorusi ma niespełna 5%. Jednocześnie zdecydowana większość Ukraińców uważa, że również ludność Białorusi jest negatywnie nastawiona do Ukrainy (61%, w tym 41% zdecydowanie negatywnie). Tylko 7% Ukraińców wierzy w pozytywne nastawienie Białorusinów do Ukrainy.

Pozytywne nastawienie w strukturze opinii publicznej dominuje zarówno wobec Mołdawii (49,5% wobec 8% negatywnej), jak i Rumunii (odpowiednio 47% wobec 9%). Neutralny stosunek do obu krajów ma 38% Ukraińców.

Opinia publiczna na temat Słowacji jest równo podzielona pomiędzy tych, którzy mają neutralny stosunek do tego kraju, jak i tych, którzy mają pozytywne nastawienie (po 38,5%).

Węgry są jedynym sąsiadującym państwem członkowskim UE, do którego względna większość obywateli (46%) ma obecnie negatywny stosunek. Na drugim miejscu znajduje się postawa neutralna, którą podziela 27%, a postawę pozytywną – 21%. Jednocześnie postrzeganie przez Ukraińców sposobu, w jaki ludność węgierska traktuje Ukrainę, jest również w większości negatywne: taką opinię wyraża 37% społeczeństwa. 17% uważa, że Węgrzy mają pozytywny stosunek do Ukrainy, a 29% – neutralny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *