W Niemczech uproszczono zatrudnianie ukraińskich uchodźców

Niemiecki rząd zatwierdził pakiet reform mający na celu ułatwienie procesu zatrudniania uchodźców z Ukrainy. Inicjatywa ta ma na celu przyspieszenie integracji ukraińskich obywateli z niemieckim rynkiem pracy.

Od 1 listopada obowiązują nowe regulacje dotyczące pobytu cudzoziemców w Niemczech, które ułatwiają dostęp do rynku pracy osobom z odroczoną deportacją lub starającym się o ochronę międzynarodową. Zmiany te obejmują skrócenie okresu, w którym osoby ubiegające się o azyl muszą pozostać w ośrodkach przyjmowania migrantów, z dziewięciu do sześciu miesięcy.

Władze Niemiec podjęły kroki na rzecz ułatwienia ukraińskim uchodźcom dostępu do rynku pracy, mając na celu przyspieszenie ich integracji. W tym kontekście, zdecydowano się na obniżenie wymagań językowych oraz wprowadzenie dodatkowych programów szkoleniowych.

Zarejestrowano ponad milion obywateli Ukrainy przebywających w Niemczech, z czego 52% stanowią osoby zdolne do pracy. Z tej grupy, 196 700 znalazło zatrudnienie, ale tylko 42 tysiące pracuje na stanowiskach podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Minister pracy Hubertus Heil powiedział, że „bariera językowa maleje i ludzie mają czas na pracę.
Kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział, że państwo przechodzi do działań na szeroką skalę, aby Ukraińcy mogli uzyskać dostęp do rynku pracy w Niemczech. Rząd Republiki Federalnej Niemiec podał, że ponad 100 000 uchodźców ukończyło już kursy językowe. Mniej więcej tyle samo osób ukończy studia w nadchodzących miesiącach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *