Ile pieniędzy wydają Ukraińcy w Polsce? Dużo!

Wydatki Ukraińców w Polsce stanowią 19,3% ogółu cudzoziemców, co tłumaczy się dużą liczbą naszych obywateli w tym kraju.

Informacje te pochodzą z badania Gremi Personal, na podstawie danych z GUS.

Obliczenia oparto na wydatkach kart bankowych. Analizie poddano wydatki krajów mających wspólną granicę z Polską.

Dane za II kwartał 2023

W drugim kwartale 2023 roku Ukraińcy wydali w Polsce 1,77 miliarda złotych (14,73 miliarda hrywien). To o 300 mln zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Udział wydatków osób, które przyjechały do ​​Polski z Ukrainy, wynosi 19,3% ogółu cudzoziemców.

Agencja twierdzi, że ani odsetek, ani wysokość wydatków Ukraińców nie dziwi – stanowią oni największą grupę obcokrajowców w Polsce. A wydatki Ukraińców będą rosły przynajmniej do końca roku. Wynika to z szeregu czynników, m.in.: wzrostu liczby Ukraińców powracających do Europy po wakacjach, aktywizacji polskiego przemysłu w procesie przygotowań do świąt Bożego Narodzenia, co rozpoczyna okres sezonowych wakatów w wielu branżach gospodarki, które są w dużym stopniu uzależnione od pracujących Ukraińców.

W sumie cudzoziemcy wydali w Polsce 11,7 mld zł

Kto wydaje najwięcej w Polsce?

Najwięcej więcej wydają ci, którzy przyjechali z Niemiec – 4,76 miliarda złotych (39,6 miliarda hrywien), co stanowi 51,8% całej kwoty.

  • Niemcy – 51.8%
  • Ukraina – 19.3%
  • Czechy – 13.5%
  • Słowacja – 8.2%
  • Litwa – 4.4%
  • Białoruś – 2.7%
  • Rosja – 0.2%

Największą część wydatków ludności przy przekraczaniu granicy między Polską a Niemcami tłumaczy się tym, że cały ruch turystyczny z krajów Europy Zachodniej (Francja, Włochy, Holandia, Wielka Brytania itp.) przechodzi właśnie przez niemiecko – polską granicę. Dodatkowo duża liczba obywateli niemieckich, zwłaszcza starszych, mieszka w Polsce ze względu na znacznie tańsze koszty życia.

Prognoza na 2024 rok

Jednak w przyszłym roku można spodziewać się spowolnienia tego wzrostu, gdyż znaczna część Ukraińców na wiosnę wraca do domu lub wyjeżdża do krajów Europy Zachodniej. Mimo że Ukraińcy w dalszym ciągu stanowią najliczniejszą grupę cudzoziemców pracujących w Polsce, ich udział maleje — z 72% do 68,3% w porównaniu z rokiem ubiegłym. W lipcowych rejestrach ZUS zarejestrowanych było 749,1 tys. osób, czyli tylko o 13,3 tys. osób więcej niż w lipcu 2022 r.

„Lwia część Ukraińców pracuje, płaci podatki, zasila polski budżet. Według prognoz na 2023 rok do polskiego budżetu trafi co najmniej 6 miliardów złotych podatków od pracujących Ukraińców. W ten sposób Polska wydała około 550 milionów dolarów na wypłaty dla rodzin ukraińskich, które wyjechały do ​​Polski uciekając przed wojną. Ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę liczbę pracujących obywateli Ukrainy, polska gospodarka jest w dużym stopniu uzależniona od Ukraińców i otrzymuje znacznie więcej, niż wydaje” – powiedziała Anna Jobolda, dyrektor działu rekrutacji międzynarodowej agencji zatrudnienia Gremi Personal

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *